Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro používání a konzultaci webových stránek [HEALTHINESSFORTWO]

Konzultace a/nebo používání těchto webových stránek podléhá níže uvedeným všeobecným podmínkám (dále jen „Všeobecné podmínky“). Konzultací nebo používáním těchto webových stránek výslovně přijímáte Všeobecné podmínky.

1. Duševní vlastnictví

A. Menarini Farmaceutica Internazionale Srl (dále jen „AMFI“) nebo jiné společnosti skupiny Menarini jsou výlučnými vlastníky nebo jsou oficiálně oprávněni používat tyto webové stránky, včetně na nich umístěného obsahu, grafického návrhu, textů, grafických prvků a obrázků; reprodukování nebo jiné použití těchto materiálů a částí, které není písemně povoleno oprávněným majitelem, je výslovně zakázáno.

Společnost AMFI nebo jiné společnosti skupiny Menarini jsou výlučnými vlastníky nebo jsou oficiálně oprávněny používat všechny ochranné známky (registrované nebo de facto, slovní a/nebo obrazové) a další odlišující známky přítomné na těchto internetových stránkách a jakékoli jejich použití bez předchozího písemného souhlasu vlastníka je výslovně zakázáno.

Nic z toho, co je zahrnuto v těchto Všeobecných podmínkách nebo na internetových stránkách, nemůže být interpretováno jako udělení licence nebo jiného práva k průmyslovému či duševnímu vlastnictví skupiny Menarini.

2. Odpovědnost

Údaje obsažené na této webové stránce jsou poskytovány výhradně odborníky z lékařského sektoru (lékaři nebo lékárníky) a odborníky na komunikaci a musí být používány výhradně pro informativní účely.

Uživatelé těchto webových stránek musí jakékoli otázky, další informace či názory na zdravotní záležitosti (diagnózy, lékařská ošetření atd.) konzultovat se svým lékařem.

Společnost AMFI vynaloží veškeré přiměřené úsilí na vložení přesných a aktualizovaných informací na internetové stránky. Nicméně společnost AMFI nemůže poskytnout žádné prohlášení nebo záruky týkající se přesnosti uvedených informací.

Společnost AMFI ani jakákoli jiná strana, která se zabývá vytvářením, produkováním nebo zveřejňováním těchto webových stránek, nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou, následnou nebo sankční škodu vyplývající z používání webových stránek nebo z jakýchkoli chyb nebo opomenutí v obsahu těchto stránek.

Odkazy obsažené na těchto webových stránkách nabízejí přístup na jiné webové stránky, které nespadají pod trvalou kontrolu společnosti AMFI. Tudíž společnost AMFI nemůže být žádným způsobem odpovědná za obsah takových webových stránek (například mimo jiné odkazů v nich obsažených) ani za změny a/nebo aktualizace těchto webových stránek. Odkazy jsou pro návštěvníky stránek přístupné pouze kvůli pohodlí a praktičnosti a jejich zařazení na internetovou stránku v žádném případě neznamená, že byla příslušná webová stránka zaštiťována nebo sponzorována společností AMFI. Konkrétně informace obsažené na internetových stránkách, na které odkazují odkazy, nemusí být v souladu s platnými nařízeními upravujícími propagaci léčivých přípravků pro lidskou spotřebu a názory vyjádřené na zmíněných internetových stránkách nemusí nutně odpovídat názorům společnosti AMFI, ani jí být schvalovány.

Internet je dle definice službou pro globální komunitu. Nicméně farmaceutický průmysl se řídí předpisy zaměřenými na omezení informací, které mohou být poskytovány veřejnosti, a účinnost těchto předpisů je teritoriálně vymezena.

Výše uvedené informace podléhají změnám a společnost AMFI odmítá jakoukoli odpovědnost jakéhokoli druhu za jakékoliv důsledky vyplývající ze změn, dodatků nebo informací poskytnutých v rámci těchto webových stránek a také za jakékoli poškození nebo viry, které mohou mít v důsledku přístupu na tyto webové stránky vliv na elektronická zařízení nebo jiný majetek patřící uživateli.

Společnost AMFI si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli aktualizovat.

3. Obsah vyhrazený pro uživatele

Návštěvy těchto webových stránek mohou být zaznamenávány výhradně pro statistické účely, aby byla zaručena kontinuita služby a neustálé zlepšování webové stránky jako takové.

Pro přístup na webové stránky není po návštěvnících požadována žádná identifikace/registrace.

4. Ochrana soukromí

Zpracování osobních údajů uživatele prostřednictvím webových stránek se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně aspektů zabezpečení a důvěrnosti, a v souladu se zásadami webových stránek pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na zmíněné webové stránce.

Pokud uživatel poskytne osobní údaje (jako je e-mailová adresa) pro účely dle oddílu 5 tohoto dokumentu – „Kontakty“, budou tyto údaje zpracovány způsobem uvedeným v „Informačním sdělení“, a to výhradně pro tyto účely.

5. Kontakty

Informace o webových stránkách nebo jejich obsahu naleznete v odkazu Kontaktujte nás, který se nachází v zápatí domovské stránky.

Může se Vám rovněž líbit