Vědecký výbor

Italy

 

Mattia Barbot
Postgraduální stadium v oblasti endokrinologie a metabolismu na Padovské univerzitě v Itálii.
PhD na oddělení endokrinologie lékařské fakulty Padovské univerzity.
Člen vědecké komise Italské andrologické společnosti (SIA).

Czech Republic

 

Petra Vrzáčková
Pracuje jako gynekolog, sexuolog a psychoterapeut na TH klinice v Praze, na gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poskytuje vyšetření pro jednotlivce i páry a pracuje v terapeutických skupinách pro transgender pacienty. Většině svých pacientů pomáhá řešit jejich sexuální obtíže, hlavně erektilní dysfunkce, bolesti během pohlavního styku či transgenderové problémy.

     
 

Marek Broul
Zástupce vedoucího na Klinice urologie a robotické chirurgie, oddělení sexuologie, Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, v Masarykově nemocnici, Krajská zdravotní a.s., Česká republika.

Germany

 

Andrea Burri
Klinický psycholog a vědec, který již přes deset let pracuje v oblasti sexuologie a ve svých publikacích se věnuje epidemiologii mužských a ženských sexuálních dysfunkcí. Je konzultantem a poradním členem představenstev několika farmaceutických společností, zapojuje se také do kampaní pro zlepšení povědomí o sexuálních onemocněních. Po absolvování prestižního stipendijního programu SNF Ambizione profesor Burri pracuje na Soukromém institutu uro-/andrologie a sexuologie v Hamburku v Německu po boku profesora Porst.

     
 

Hartmut Porst
Od roku 1993 je ředitelem Soukromého institutu urologie, andrologie a sexuologie v Hamburku a zároveň od roku 1991 působí jako docent na urologické klinice Univerzitní nemocnice v Bonnu. Dále byl v letech 2010-2014 předsedou Evropské sexuologické společnosti (ESSM) a od roku 2004 do 2012 předsedou Výboru pro standardy v oblasti sexuologie Mezinárodní sexuologické společnosti (ISSM).

UK

 

Geoff Hackett
Bývalý profesor na Univerzitě v Bedforshire (Mužské zdraví a diabetes) a od roku 1994 odborný lékař na oddělení Urologie a sexuologie v Good Hope Hospital, Birmingham, UK.
V roce 2012 získal od ISSM cenu Zorgniotti-Newman za výzkum za svou práci na téma léčby testosteronem diabetu typu 2. Profesor Hackett je bývalý předseda (2005-07) a pokladník BSSM (2009-2014) a bývalý člen vědeckých výborů Mezinárodní sexuologické společnosti.

     
 

Jonny Coxen
Partner praktického lékaře v Beaconsfield Medical Practice v Brightonu. Klinický asistent v oblasti urologie na Brighton and Sussex Universities NHS Trust. Klinický asistent na klinice Gender Identity Clinic v Londýně. Klinika sexuologie v nemocnici Nuffield Hospital v Brightonu. Komise British Society of Sexual Medicine (Britská sexuologická společnost,  Konzultační skupina Primary Care Testosterone Advisory Group, a redakční rada Trends in Urology and Men’s Health (Trendy v urologii a mužské zdraví). Je členem Evropské sexuologické komise.

Lithuania

 

Adomaitis Robertas
Robertas Adomaitis, MD, PhD, člen MJCSM, přednášející, Centrum urologie.
Klinika gastroenerologie, nefrourologie a chirurgie v Institutu klinického lékařství na Lékařské fakultě Univerzity ve Vilniusu.
Předseda litevské sexuologické společnosti.

     
 

Rosita Bazarauskaite
Urolog v Klaipeda Republic Hospital v Litvě. 

France

 

Antoine Faix
Urolog, androlog a sexuolog v Montpeller (Francie). 
V současné době je referentem Komise andrologie a sexuologie (AFU Association Française d’Urologie) a bývalý generální tajemník největší sexuologické společnosti ve Francii (AIUS Association Inter-disciplinaire post-Universitaire de Sexologie).

     
 

Eric Huyghe
Urologické oddělení CHU Toulouse – Rangueil
Groupe d'Activité de Médecine de Reproduction
CHU Toulouse - Paule de Viguier

Spain

 

Josep Torremadé Barreda
Andrologické oddělení Urologické oddělení
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona (Španělsko)

     
 

Rodrigo Garcia Baquero
Urolog – Androlog
Magisterský titul v oboru Klinická andrologie, Fundacio Puigvert, Autonomní univerzita v Barceloně, Španělsko.
Docent Chirurgického oddělení Univerzity Cadiz, Španělsko.
Vedoucí oddělení andrologie a rekonstrukční chirurgie.
Oddělení urologie Univerzitní nemocnice Puerta del Mar, Cadiz, Španělsko.