Předčasnáejakulace

Potíže s ovládáním ejakulace jsou rozšířenou poruchou, kterou lze rozeznat testováním a sebediagnostikou.
Podívejme se, co předčasná ejakulace je, jak ji rozpoznat a jaká cvičení fungují jako její prevence.

show PŘEHLED
LÉČBA
PŘEHLED
Předčasná ejakulace

LÉČBA

V dnešní době je dostupná řada terapeutických možností, včetně farmakologické a behaviorální léčby, které společně dosahují synergického účinku.

CO DĚLAT?
PŘEHLED
Předčasná ejakulace

CO DĚLAT?

Existuje-li podezření na předčasnou ejakulaci, prvním pravidlem je uvědomit si, že tento problém lze úspěšně zvládnout, zejména pokud je léčba zahájena včas. Proto by nikdo neměl cítit rozpaky či stud za potřebu vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.  Snaha žít život, ve kterém dotčený muž potíže neřeší, jen zhoršuje jeho úzkost a psychiku, což vede k vyšší intenzitě dané poruchy.  Problémy předčasné ejakulace se zabývají urologové/andrologové a sexuologové.  Ti mohou určit, zda jsou příčiny poruchy organické, psychogenní, anebo potíže vznikají jejich kombinací.

O CO JDE?
PŘEHLED
Předčasná ejakulace

O CO JDE?

Stanovit míru výskytu předčasné ejakulace není snadné. Pro mnoho mužů je obtížné o tomto problému hovořit se svým lékařem a je tedy obtížné stanovit klinickou definici této poruchy.

CO JE TO? A JAK JI POZNÁTE?
PŘEHLED
Předčasná ejakulace

CO JE TO? A JAK JI POZNÁTE?

Předčasná ejakulace (PE) je poměrně častá mužská sexuální dysfunkce, kterou trpí 20-30 % mužů napříč všemi věkovými skupinami. 

Předčasná ejakulace

6 stručných otázek pro lepší formulaci problému

Udělejte si test