Předčasná ejakulace a partnerský život: pohled mužů a žen
Předčasná ejakulace

Předčasná ejakulace a partnerský život: pohled mužů a žen

Předčasná ejakulace (PE) je nepříjemná situace, kdy muž ejakuluje rychleji, než si sám (nebo jeho partnerka) přeje. Tato porucha může mít řadu psychologických dopadů na muže i jejich partnerky. Mnoho mužů s předčasnou ejakulací může pociťovat úzkost, rozpaky, depresi, hněv a pocit viny, přičemž jejich partnerky mohou cítit frustraci ze zklamání a nespokojenosti v sexuálním životě. PE má tedy na vztahy významný negativní dopad.

 

Vedení páru s PE

Ačkoli existuje několik možností lékařské nebo psychologické léčby PE, většina pacientů se zdráhá vyhledat léčbu kvůli citlivosti problému. Páry by se nicméně neměly vyhýbat rozhovoru s lékařem o svých sexuálních problémech, protože jejich sexuální život lze léčbou zlepšit. Lékaři mohou k léčbě PE nabídnout psychoterapii a/nebo medikaci.

  • Někdy může k nápravě škodlivého dopadu PE na sexuální život párů stačit prostá sexuální výchova zaměřená na ejakulační funkce a orgasmus.
  • Někteří muži s těžkou PE však mohou vyžadovat medikamentózní léčbu pro oddálení doby ejakulace a zlepšení kontroly nad ejakulací. K léčbě PE se běžně používají lokální anestetika a krátce působící selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. 

PE lze zvládnout pomocí různých typů terapií a páry by měly vyhledat lékařskou pomoc pro lepší pochopení situace a zlepšení sexuálního života.

 

Berk Hazır, MD
Ege Can Serefoglu, MD, FECSM, Biruni University School of Medicine, Istanbul

HFTHQ 21-18
ESSM
Content written by ESSM View all ESSM contents
Bibliografické odkazy

Saitz TR, Serefoglu EC. Advances in understanding and treating premature ejaculation. Nat Rev Urol. 2015 Nov;12(11):629-40.

Salonia A BC, et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health: EAU Guidelines Office; 2021.

Může se Vám rovněž líbit

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“
Novinky
Mluvme o sexu

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“

Evropská společnost sexuální medicíny (European Society for Sexual Medicine, ESSM) je multidisciplinární panevropská organizace, jejímž polem působnosti je sexuální zdraví.

Onemocnění COVID-19 a erektilní dysfunkce: Co je dobré vědět a dělat
Novinky
Erektilní dysfunkce

Onemocnění COVID-19 a erektilní dysfunkce: Co je dobré vědět a dělat

Za poslední rok a půl se onemocnění COVID-19 stalo celosvětově diskutovaným tématem. Enormně zatížilo systém zdravotní péče, hospodářství a zejména se podepsalo na zdraví jednotlivců: Stres a zhoršené fyzické zdraví jsou nejčastějšími důsledky opakovaných lockdownů a nejistoty. Obojí má negativní dopad na mezilidské vztahy.

Transplantace penisu: konečně reálná možnost
Novinky
Mluvme o sexu

Transplantace penisu: konečně reálná možnost

Zatím byly publikovány čtyři případy alotransplantace penisu: jedna v Kantonu, v Číně, v roce 2005 (bohužel s odstraněním po pouhých dvou týdnech), jedna v Bostonu a dvě v Kapském Městě.