Předčasná ejakulace může mít spojitost s anogenitální vzdálenosti
Předčasná ejakulace

Předčasná ejakulace může mít spojitost s anogenitální vzdálenosti

Možná existuje vztah mezi anogenitální vzdáleností a pravděpodobností, že bude muž trpět předčasnou ejakulací. Není to úplně intuitivní spojení, ale specialista mu snadno porozumí. Jedná se o anatomický detail, který byl v minulých letech spojován s abnormální vyspělostí mužského reprodukčního orgánu v důsledku expozice androgenům, a zejména testosteronu, během vývoje plodu.

Existují důkazy, že anogenitální vzdálenost může být vcelku spolehlivým ukazatelem mužského reprodukčního potenciálu, přičemž plodnost klesá tím, čím stoupá vzdálenost od kořene penisu k řitnímu otvoru. Ale jaký je přesně vztah k předčasné ejakulaci, jejíž etiopatogeneze není příliš objasněna, nevíme. V zájmu bližšího osvětlení této otázky výzkumníci Fakultní a výzkumné nemocnice Fatiha Sultana Mehmeta v Istanbulu provedli studii, kterou publikovali v časopise Andrologia. Zkoumáno bylo 150 mužů ve věku 18 až 55 let, kteří byli rozděleni do dvou skupin podle výsledků zjištěných pomocí sady pro diagnostiku předčasné ejakulace (PEDT - premature ejaculation diagnostic tool), která se používá k vyhodnocení pravděpodobnosti problémů s předčasnou ejakulací.

Pacienti se skóre PEDT nad 11 byli zahrnuti do skupiny s předčasnou ejakulací, ostatní s nižším skóre představovali kontrolní skupinu. U všech mužů byla změřena anogenitální vzdálenost a porovnána s výsledky PEDT. Podle očekávání výzkumníků se u skupiny s vysokou pravděpodobností předčasné ejakulace vyskytovala také kratší anogenitální vzdálenost než u kontrolní skupiny. Výzkumníci rovněž ověřili výsledky pomocí dalších diagnostických testů, jako je například IELT (čas do ejakulace při vaginálním styku), které došly ke stejným závěrům. Pokud tuto spojitost potvrdí výzkum na větším vzorku subjektů, domnívají se autoři studie, že vystavení plodu testosteronu (příčině kratší anogenitální vzdálenosti) by mohlo být považováno za jednu z možných příčin předčasné ejakulace.

CZ-URO-11-2020-v01-web

Může se Vám rovněž líbit