O CO JDE?
Předčasná ejakulace

O CO JDE?

Stanovit míru výskytu předčasné ejakulace není snadné. Pro mnoho mužů je obtížné o tomto problému hovořit se svým lékařem a je tedy obtížné stanovit klinickou definici této poruchy. Údaje ze Spojených států naznačují, že více než 30 % mužů pod věkovou hranicí 40 let má zkušenost s nějakou formou předčasné ejakulace.  Psychologický dopad poruchy se značně liší případ od případu a velkou roli hraje také kulturní kontext: někteří jedinci, kteří zažívají krátkou ejakulační dobu, ji za problém nepovažují, zatímco muži, jejichž pohlavní styk trvá běžnou dobu, se mohou cítit méněcenně a vyhledat lékařskou pomoc.  V průměru má intravaginální ejakulační latenční doba tendenci se v průběhu let snižovat. Zdá se však, že předčasná ejakulace je rozšířenější v populaci mladších mužů, kde koreluje s vyšší prevalencí úzkosti a možná i s menším množstvím zkušeností s pohlavním stykem.  Sekundární (či získaná) předčasná ejakulace je často spojována s ostatními typy poruch, zejména s erektilní dysfunkcí, obav z mileneckého výkonu či užívání drog nebo psychotropních látek. Primární či celoživotní forma (přítomná od prvního sexuálního styku) je pak často spojována s psychologickými poruchami, neobvykle ranými sexuálními zkušenostmi, rodinnými problémy v dětství nebo stresem. V obou případech má porucha negativní psychologický dopad a přináší stres, obavy či vyhýbání se intimnostem. Pro 88 % mužů (jak těch, kteří trpí sexuálními poruchami, tak těch naprosto zdravých) je nesmírně důležitá sexuální spokojenost jejich partnera. Neschopnost dosáhnout oboustranně uspokojivého sexuálního prožitku navíc silně ovlivňuje kvalitu života obou partnerů. Například studie z roku 2014, jíž se zúčastnilo 1 463 žen ze tří různých zemí (Mexiko, Itálie a Jižní Korea), prokázala korelaci mezi předčasnou ejakulací a sexuální nespokojeností žen: konkrétně 40 % žen identifikovalo jako hlavní důvod jejich nespokojenosti „krátkou dobu mezi penetrací a ejakulací“. Tento důvod pak ve střednědobém a dlouhodobém horizontu představuje vyšší pravděpodobnost ukončení partnerského vztahu. Ve studii z roku 2004 byla provedena analýza dopadu předčasné ejakulace na psychickou pohodu více než 1 300 dobrovolníků a prokázala, že tito lidé prožívali daleko menší míru uspokojení během sexuálního styku, měli obtíže se v intimních chvílích uvolnit, jakož i o svých problémech se svým partnerem hovořit. Výsledkem bylo dramatické snížení frekvence pohlavního styku.

CZ-URO-001-2018.01.03-v01-web
Bibliografické odkazy
C Carson1 and K Gunn2; Premature ejaculation: definition and prevalence; International Journal of Impotence Research (2006) 18, S5–S13.
Laumann, E., Paik, A., Rosen, R.C.; Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors, JAMA 1999
Rowland, D., Perelman, M., Althof, S., Barada, J., McCullough, A., Bull, S., Jamieson, C., Ho, K.F.; Self-reported premature ejaculation and aspects of sexual functioning and satisfaction, The Journal of Sexual Medicine (2004)
Burri, A., Giuliano, F., McMahon, C., Porst, H.; Female Partner’s Perception of Premature Ejaculation and Its Impact on Relationship Breakups, Relationship Quality, and Sexual Satisfaction; The Journal of Sexual Medicine (2014); 11: pp. 2243-2225
Burri, A., Graziottin, A.; Cross-cultural Differencese in Women’s Sexuality and Their Perception and Impact of Premature Ejaculation; Urology (2015)

Může se Vám rovněž líbit

U milovníků videoher se předčasná ejakulace vyskytuje méně
Novinky
Mluvme o sexu

U milovníků videoher se předčasná ejakulace vyskytuje méně

Hráči videoher, věda má pro vás dvě zprávy. Jedná je dobrá, ta druhá už tolik ne.

Boom internetového prodeje pilulek lásky. Často však jde o padělky
Novinky
Mluvme o sexu

Boom internetového prodeje pilulek lásky. Často však jde o padělky

Dají se koupit neoficiální cestou na internetu. Přitahují především muže. Téměř vždy se jedná o padělky.

Sexuální a urologické problémy: trpí jimi každý druhý Ital
Novinky
Mluvme o sexu

Sexuální a urologické problémy: trpí jimi každý druhý Ital

Sexuální zdraví italského muže je dobré, nikoli však výborné. Údaje zjištěné v rámci preventivní kampaně #Controllati, kterou uspořádala Italská urologická společnost s nezištným přispěním společnosti Menarini, nejsou příliš povzbudivé.