Cvičení na pánevní dno jako pomoc při předčasné ejakulaci
Předčasná ejakulace

Cvičení na pánevní dno jako pomoc při předčasné ejakulaci

Cvičte. Je to „přírodní” lék pro 3,5 milionu Italů, kteří trpí problémy spojenými s předčasnou ejakulací. Nová studie, kterou představil Antonio Pastore, urolog na římské univerzitě La Sapienza, na Evropském urologickém kongresu ve Stockholmu, zjistila, že cviky na svaly pánevního dna mohou pomoci prodloužit výdrž i u mužů, kteří nereagují na tradiční farmakologickou léčbu.  Podle Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu lze o ejakulaci hovořit jako o předčasné, pokud k ní dojde „do jedné minuty” od zahájení pohlavního styku.

Pastoreho tým vybral 40 mužů ve věku 19 až 46 let, kteří problémem trpěli, a naordinoval jim cvičení na posílení pánevního dna po dobu 12 týdnů. Během tohoto cvičebního období měřil, jak dlouho muži vydrželi do ejakulace. Před studií muži vyzkoušeli různé léčby beze znatelných výsledků. Výsledky byly příznivé. Průměrný čas do ejakulace byl totiž na začátku 31,7 sekundy. Po dvanáctitýdenním období se prodloužil na 146,2 sekundy. Tato hodnota je čtyřnásobkem výchozího průměru a nelze ji již klasifikovat jako patologický stav. Ze 40 účastníků 33 uvádělo znatelné výsledky, 5 nezaznamenalo žádné změny a 2 experiment opustili před dokončením.

Třináct pacientů pokračovalo ve cvičení 6 měsíců a pozitivní výsledky si udrželi. Cvičení na pánevní dno se již využívá při inkontinenci u mužů, zejména po chirugických zákrocích, například v souvislosti s rakovinou prostaty. Využívají se také k léčbě dočasné impotence. Pastore dodává: „Jedná se o předběžnou studii a výsledky je třeba ověřit na větším vzorku. Ale i tak se výsledky zdají být velmi dobré. Cviky jsou velmi jednoduché a bez vedlejších účinků. A kromě toho skutečnost, že muži dokážou zlepšit svůj sexuální život vlastními silami, zvyšuje jejich sebevědomí.”

CZ-URO-11-2020-v01-web

Může se Vám rovněž líbit