CO DĚLAT?
Předčasná ejakulace

CO DĚLAT?

Existuje-li podezření na předčasnou ejakulaci, prvním pravidlem je uvědomit si, že tento problém lze úspěšně zvládnout, zejména pokud je léčba zahájena včas. Proto by nikdo neměl cítit rozpaky či stud za potřebu vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.  Snaha žít život, ve kterém dotčený muž potíže neřeší, jen zhoršuje jeho úzkost a psychiku, což vede k vyšší intenzitě dané poruchy.  Problémy předčasné ejakulace se zabývají urologové/andrologové a sexuologové.  Ti mohou určit, zda jsou příčiny poruchy organické, psychogenní, anebo potíže vznikají jejich kombinací. Pak dle potřeby dokážou navrhnout psychologické nebo farmakologické řešení.  Současným trendem je problém řešit komplexně, kdy se na léčbě podílejí specialisté z obou oblastí, kteří společně dokážou poruchu globálně diagnostikovat. Psycholog, jenž se specializuje na sexuologii, může navrhnout různé přístupy pro postupné řešení problému, jehož součástí je často zapojení obou partnerů do léčebné terapie. V takovém případě je pro úspěch klíčová spolupráce obou partnerů a rozhodnutí problém řešit a vyřešit.  Intenzivní zapojení do řešení problému ve vztahu, který je jím často poznamenán, je dalším stimulem pro obnovení pocitu kontroly, touhy věnovat se sexuální oblasti a odložení pocitů úzkosti, frustrace a zklamání.

CZ-URO-001-2018.01.03-v01-web
Bibliografické odkazy
McMahon, C.J.; Premature ejaculation; Indian Journal of Urology (2007)
Perelman, M.; Sex coaching for physicians: Combination treatment for patient and partner; International Journal of Impotence Research (2003) 15, Suppl 5, S67–S74.
Perelman, M.; A new combination treatment for premature ejaculation. A sex therapist's perspective; The Journal of Sexual Medicine (2006)

PŘEHLED

Může se Vám rovněž líbit

CO JE TO? A JAK JI POZNÁTE?
PŘEHLED
Předčasná ejakulace

CO JE TO? A JAK JI POZNÁTE?

Předčasná ejakulace (PE) je poměrně častá mužská sexuální dysfunkce, kterou trpí 20-30 % mužů napříč všemi věkovými skupinami.