Sexuální touha v těhotenství
Mluvme o sexu

Sexuální touha v těhotenství

Těhotenství je v životě ženy okamžikem velkých změn. A mezi tyto změny rovněž patří i to, jak je fyzicky přitahuje opačné pohlaví. Zdá se, že těhotné ženy nejsou tolik přitahovány fyzickými aspekty, jako spíš takovými kvalitami, jako jsou spolehlivost (včetně finanční), zodpovědnost a vlídnost. Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Evolution and Human Behavior, vedli dva antropologové z Kalifornské státní univerzity ve Fullertonu.

Výzkumníci analyzovali chování a vnímání v souvislosti se sexem u 112 těhotných. Sexuální touha po partnerovi zůstala stálá i během těhotenství, pokud žena partnera považovala za stabilního, s pochopením a ochotného investovat čas a energii do rodiny a pokud byl na odpovídající sociální a ekonomické úrovni. Studie rovněž zjistila, že sexuální přitažlivost během těhotenství není spojena s vnějším vzhledem a fyzickými kvalitami partnera. Touha však přetrvává, i když žena vnímá ohrožení stability vztahu.

Až dosud se výzkum v oblasti ženské sexuality zaměřoval na fyziologickou stránku, motivy a evoluční aspekty, podle kterých mají ženy tendence hledat si partnera, který může zvýšit pravděpodobnost otěhotnění. Studie Kalifornské státní univerzity potvrzuje, že i poté, co je tohoto reprodukčního „cíle” dosaženo, sleduje sexuální chování a touha určitou logiku. Z evolučního pohledu je kladen důraz na emocionální, ekonomickou a sociální podporu rodiny.

CZ-URO-11-2020-v01-web

Může se Vám rovněž líbit