Proč jsou ženy lépe chráněny před Covidem-19?
Mluvme o sexu

Proč jsou ženy lépe chráněny před Covidem-19?

Méně nakažených, méně hospitalizovaných, méně mrtvých. Zdá se, že ženskou populaci Covid-19 zasáhl s menší silou. Proč? Na závěry je zatím brzy, ale studie z vědecké komunity nabízejí různé hypotézy, které by tuto genderovou nevyrovnanost vysvětlily. Začneme od faktů. Konkrétně od těch z Itálie. Poslední zpráva o charakteristikách zemřelých pacientů s pozitivním koronavirovým testem (z 20. dubna) ukazuje, že ve všech věkových skupinách – s výjimkou skupiny nad 90 let – je více obětí z řad mužů než žen.

Tento trend se potvrzuje po celém světě. Iniciativa Global Health 50/50 Towards Gender Equality inGlobal Health na porovnání údajů z různých zemí po světě opět ukázala, že toto onemocnění si vyžádá více životů u mužů. Jedno možné vysvětlení by mohlo souviset s hormony. U žen může hrát ochrannou roli estrogen zvyšováním hladiny nyní již dobře známého receptoru ACE2, který virus využívá k průniku do buněk. Následně jeho hladina po infekci klesá, čímž se snižuje jeho schopnost ochrany plic. Estrogen funguje jako jakýsi štít proti kardiovaskulárním chorobám, které jsou dalším rizikovým faktorem spojených se smrtností Covidu-19. Pak jsou zde zlozvyky. V průměru muži jedí méně zdravou stravu a kouří více než ženy. Jiná hypotéza, která ještě vyžaduje studie, se týká genů.

U chromozomu X bylo zmapováno téměř tisíc genů (v porovnání s několika stovkami nalezenými u mužského chromozomu Y) a mnoho z nich je spojeno s imunitními funkcemi. Celkově mnoho imunitních reakcí se zdá být rychlejších a účinnějších u žen než u mužů.

CZ-URO-11-2020-v01-web

Může se Vám rovněž líbit