Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy
Mluvme o sexu

Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy

Velká část vědeckého i společenského diskurzu na téma vlivu interaktivních technologií (např. chytrých telefonů, internetu, sociálních sítí) na mezilidské vztahy vychází převážně z negativních předpokladů. Přestože je důležité si potenciální rizika připouštět, je třeba nepohlížet na interaktivní technologie a priori jako na negativum, ale zdůrazňovat zároveň i jejich možné přínosy pro posilování citového pouta s partnerem.

Interaktivní technologie totiž mohou mít na vztahy i pozitivní vliv, protože „udržování kontaktu a chuť komunikovat s partnerem” jsou hlavní důvody, proč lidé technologie
ke komunikaci se svými partnery používají. Právě prostřednictvím společenských vazeb a komunikace lidé naplňují svou základní potřebu někam patřit. Mnoho partnerů proto uvádí, že díky online komunikaci nebo zprávám se cítí vzájemně blíž.

Mobilní komunikační technologie nabízejí možnosti, jak partnera ubezpečit nebo mu dát najevo neutuchající romantický zájem, jak společně koordinovat náročný denní program, diskutovat praktické otázky nebo udržovat kontakt v případě, že osobní setkání tváří v tvář není fyzicky možné. To je výhodné zejména u vztahů na dálku. Samotné posílání zpráv nebo e-mailů partnerovi může rovněž přispět k jednoduššímu řešení problémů, protože dává více času promyslet si obsah odpovědi, aniž by docházelo k rozptylování se partnerovými neverbálními signály.

Pro pedagogy i klinické pracovníky je důležité hovořit o překážkách i příležitostech, které pro vztahy používání technologií představuje. Mohou tak párům pomáhat využívat přínosné stránky technologií, omezovat problematické způsoby jejich používání a upozorňovat na způsoby, jak chytré telefony a sociální sítě do vztahu integrovat. 

Mariekez Dewitte
Odborná asistentka
Fakulta psychologie a neurověd, Katedra psychologie, Oddělení experimentální psychologie zdraví
Maastrichtská univerzita

Bibliografické odkazy
Chan, M. Mobile-mediated multimodal communications, relationship quality and subjective well-being: An analysis of smartphone use from a life course perspective. Computer sin Human Behavior. 2018 vol 87, 254-262.
Eleuteri, S, Rossib, R, Tripodi, F, Fabrizi, A, Simonellia, C. Sexual health in your hands: How the smartphone apps can improve your sexual wellbeing? Sexologies. 2018. 27. E57-e60.
Lapierre, MA, Lewis MN. Should It Stay or Should It Go Now? Smartphones and Relational Health. Psychology of Popular Media Culture 2018, Vol. 7, No. 3, 384–398.

Může se Vám rovněž líbit

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“
Novinky
Mluvme o sexu

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“

Evropská společnost sexuální medicíny (European Society for Sexual Medicine, ESSM) je multidisciplinární panevropská organizace, jejímž polem působnosti je sexuální zdraví.

Transplantace penisu: konečně reálná možnost
Novinky
Mluvme o sexu

Transplantace penisu: konečně reálná možnost

Zatím byly publikovány čtyři případy alotransplantace penisu: jedna v Kantonu, v Číně, v roce 2005 (bohužel s odstraněním po pouhých dvou týdnech), jedna v Bostonu a dvě v Kapském Městě.

Nestyďte se. Párová terapie dokáže váš vztah zachránit
Novinky
Mluvme o sexu

Nestyďte se. Párová terapie dokáže váš vztah zachránit

Sex, romantika a vztahy jdou ruku v ruce a tvoří nedílnou součást našeho zdraví. Zdravý sexuální život tvoří nedílnou součást našich milostných vztahů.