Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy
Mluvme o sexu

Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy

Velká část vědeckého i společenského diskurzu na téma vlivu interaktivních technologií (např. chytrých telefonů, internetu, sociálních sítí) na mezilidské vztahy vychází převážně z negativních předpokladů. Přestože je důležité si potenciální rizika připouštět, je třeba nepohlížet na interaktivní technologie a priori jako na negativum, ale zdůrazňovat zároveň i jejich možné přínosy pro posilování citového pouta s partnerem.

Interaktivní technologie totiž mohou mít na vztahy i pozitivní vliv, protože „udržování kontaktu a chuť komunikovat s partnerem” jsou hlavní důvody, proč lidé technologie
ke komunikaci se svými partnery používají. Právě prostřednictvím společenských vazeb a komunikace lidé naplňují svou základní potřebu někam patřit. Mnoho partnerů proto uvádí, že díky online komunikaci nebo zprávám se cítí vzájemně blíž.

Mobilní komunikační technologie nabízejí možnosti, jak partnera ubezpečit nebo mu dát najevo neutuchající romantický zájem, jak společně koordinovat náročný denní program, diskutovat praktické otázky nebo udržovat kontakt v případě, že osobní setkání tváří v tvář není fyzicky možné. To je výhodné zejména u vztahů na dálku. Samotné posílání zpráv nebo e-mailů partnerovi může rovněž přispět k jednoduššímu řešení problémů, protože dává více času promyslet si obsah odpovědi, aniž by docházelo k rozptylování se partnerovými neverbálními signály.

Pro pedagogy i klinické pracovníky je důležité hovořit o překážkách i příležitostech, které pro vztahy používání technologií představuje. Mohou tak párům pomáhat využívat přínosné stránky technologií, omezovat problematické způsoby jejich používání a upozorňovat na způsoby, jak chytré telefony a sociální sítě do vztahu integrovat. 

Mariekez Dewitte
Odborná asistentka
Fakulta psychologie a neurověd, Katedra psychologie, Oddělení experimentální psychologie zdraví
Maastrichtská univerzita

ESSM
Content written by ESSM View all ESSM contents
Bibliografické odkazy
Chan, M. Mobile-mediated multimodal communications, relationship quality and subjective well-being: An analysis of smartphone use from a life course perspective. Computer sin Human Behavior. 2018 vol 87, 254-262.
Eleuteri, S, Rossib, R, Tripodi, F, Fabrizi, A, Simonellia, C. Sexual health in your hands: How the smartphone apps can improve your sexual wellbeing? Sexologies. 2018. 27. E57-e60.
Lapierre, MA, Lewis MN. Should It Stay or Should It Go Now? Smartphones and Relational Health. Psychology of Popular Media Culture 2018, Vol. 7, No. 3, 384–398.

Může se Vám rovněž líbit

Dokonalé vztahy na sociálních sítích
Novinky
Mluvme o sexu

Dokonalé vztahy na sociálních sítích

Interaktivní technologie jsou v souvislosti se vztahy spojovány s řadou specifických fenoménů vznikajících v důsledku nepřetržitého přístupu k expartnerům, novým potenciálním partnerům, chatu, kybersexu a pornografii. Lidé, kteří se ve velké míře pohybují v prostředí sociálních sítí, mohou u svých partnerů vyvolávat pocity žárlivosti, závisti, podezřívavosti, potřebu dohledu a kontroly, či dokonce sklony k nevěře.

Alternativní přístupy k sexu
Novinky
Mluvme o sexu

Alternativní přístupy k sexu

Když přijde na přetres téma sexu, většině lidí se vybaví především klasická soulož. Snadno tak podléháme představě, že sex je pouze otázkou předehry, penetrace a orgasmu. Mnoho lidí má však v rámci sexu touhy a představy, které se těmto tradičním představám vymykají. Některé partnerské páry se zkostnatělými sexuálními praktikami cítí být ve svém intimním životě dokonce omezovány. Kromě toho nastávají situace, kdy klasický sex s penetrací jednoduše není uskutečnitelný. Naštěstí však existuje řada dalších zůsobů, jak si sexuální styk vychutnat s maximálním potěšením.

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“
Novinky
Mluvme o sexu

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“

Evropská společnost sexuální medicíny (European Society for Sexual Medicine, ESSM) je multidisciplinární panevropská organizace, jejímž polem působnosti je sexuální zdraví.