Kouření zabíjí (i libido)
Mluvme o sexu

Kouření zabíjí (i libido)

Kouření způsobuje vznik nádorů, poškozuje cévy a zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění dýchacích cest a dalších chorob. Ale je toho víc: kouření cigaret souvisí také s horším sexuálním zdravím, jak vyplývá ze studie publikované v únoru 2022 v časopise Bjui International týmem vědců z urologického oddělení Chicagské univerzity (a z dalších výzkumných ústavů), kteří analyzovali hypotézu o souvislosti mezi kouřením cigaret a zhoršením sexuálního zdraví.

Za tímto účelem autoři shromáždili informace z databáze studie REDUCE (REduction by DUtasteride of prostate Cancer Events, studie zahájená v roce 2003 a ukončená v roce 2016, jejímž cílem bylo zjistit, jak snížit výskyt karcinomu prostaty u rizikových pacientů), do níž bylo zapojeno 6754 mužů ve věku 50 až 75 let, rozdělených na nekuřáky, kuřáky a bývalé kuřáky. U každého pacienta se analyzovala celková hladina testosteronu a pohlavní funkce (zejména frekvence sexuální aktivity, úroveň libida a výskyt erektilní dysfunkce).

Výsledky po analýze: "Kouření cigaret," jak uvádějí autoři studie, "je spojeno s horším sexuálním zdravím než u nekuřáků. Bývalí kuřáci mají v průměru lepší erektilní funkci a vyšší libido než kuřáci. Skoncování s kouřením může zlepšit sexuální zdraví, a proto by mělo být součástí celkového hodnocení sexuálního zdraví."

Výše uvedená studie je jen špičkou ledovce. Na škodlivost kouření cigaret pro sexuální zdraví poukázalo již několik prací. Studie prezentovaná na výroční konferenci Americké kardiologické asociace o epidemiologii a prevenci kardiovaskulárních onemocnění například zjistila, že muži, kteří denně vykouří více než 20 cigaret, mají o 60 % vyšší riziko vzniku erektilní dysfunkce než nekuřáci. Další práce, provedená na dvojitě zaslepeném vzorku, ukázala, že ženy, které užily určité množství nikotinu 40 minut před sledováním erotického filmu, mají v průměru o 30 % nižší intenzitu fyziologického vzrušení, protože kouření mění koncentraci pohlavních hormonů (androgenů a estrogenů).

Zanechání kouření nejen zlepšuje celkový zdravotní stav, ale má také vliv na sexuální aktivitu, zejména pokud jde o libido, výkonnost a spokojenost ve vztahu. Pokud je závislost příliš silná a nejste schopni přestat sami, vyhledejte pomoc odborníka. Potěšíte tím své zdraví i svého partnera.

HFTHQ 22-01
Bibliografické odkazy

Mima, M., Huang, J.B., Andriole, G.L., Freedland, S.J., Ohlander, S.J. and Moreira, D.M. – The impact of smoking on sexual function – 2022

Jeanie Lerche Davis –  Smoking Can Lead to Erectile Dysfunction – 2003

Christopher B Harte, Cindy M Meston – The Inhibitory Effects of Nicotine on Physiological Sexual Arousal in Nonsmoking Women: Results from a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Trial – 2008

Může se Vám rovněž líbit