Chytré telefony a sociální sítě: zabijáci vztahů?
Mluvme o sexu

Chytré telefony a sociální sítě: zabijáci vztahů?

Interaktivní technologie (např. chytré telefony, internet, sociální sítě) se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Nepřetržité propojení s ostatními – ať už prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, nebo nejrůznějších chatů – se stalo novou sociální normou. Většina z nás neustále někomu píše nebo kontroluje e-mail a běžně používá několik různých sociálních sítí. Jedním
z důsledků rozmanitosti a dosažitelnosti komunikačních aplikací na nejrůznějších platformách je také zvýšení závislosti na mobilních zařízeních, která se promítá nejen do našeho běžného společenského života, ale i partnerských vztahů. Literatura věnovaná dopadu interaktivních technologií na mezilidské vztahy se tak většinou zaměřuje na problémy právě v partnerských vztazích.

Jedním z hlavních problémů spojených s nadměrným používáním chytrých telefonů v partnerských vztazích je omezení přímého osobního kontaktu (nebo změna jeho kvality) a mezi partnery tak narůstá nespokojenost a nejistota. Kromě toho může neustálý multitasking narušovat společně trávený čas a vést až k porušení rovnováhy pracovního a osobního života.

Každodenní rušení osobní komunikace způsobené technologiemi (tzv. technoference) a manipulace s chytrým telefonem při osobním kontaktu s partnerem (tj. přenášení pozornosti z partnera
na telefon) jsou často příčinou konfliktů ve vztahu a zhoršení jeho kvality. Zajímavé je, že problémy s nejistotou a nespokojeností ve vztahu nezpůsobuje samotné používání chytrého telefonu, ale psychologická závislost na něm, vyšší množství dostupných komunikačních aplikací i platforem
a nutkavá potřeba mít svůj chytrý telefon neustále v ruce.

Vztahové atmosféře paradoxně neubližuje skutečná, ale vnímaná závislost partnera na telefonu – ta totiž vzbuzuje dojem, že ”závislý” nemá zájem o vzájemnou intimitu. Důsledky nadměrného využívání mobilních komunikačních kanálů nedopadají pouze na mezilidské a partnerské vztahy, mohou ovlivňovat také psychiku jednotlivců a vést až k pocitům bezvýchodnosti a deprese. Kromě toho chytré telefony umožňují vyhýbat se osobnímu kontaktu a udržovat si od ostatních psychologický odstup, což vede k prohlubování pocitu osamělosti a méně autentickému
a empatickému mezilidskému kontaktu.

Marieke Dewitte
Odborná asistentka
Fakulta psychologie a neurověd, Katedra psychologie, Oddělení experimentální psychologie zdraví
Maastrichtská univerzita

ESSM
Content written by ESSM View all ESSM contents
Bibliografické odkazy
Abbasi, IS. Social Media and Committed Relationships: What Factors Make Our Romantic Relationship Vulnerable? Social Science Computer Review 2019, Vol. 37(3) 425-434.
Amichai-Hamburger, Y, Etgar, S. Intimacy and Smartphone Multitasking—A New Oxymoron? Psychological reports. 2016, 1-13.
de Lenne, O, Wittevronghel. L, Vandenbosch, L, Eggermont, S. Romantic relationship commitment and the threat of alternatives on social media. Personal Relationships. 2019. 26. 680-693.
Seabrook, EM, Kern, ML, Rickard, NS. Social Networking Sites, Depression, and Anxiety: A Systematic Review. JMIR Mental Health 2016;3(4):e50.

Může se Vám rovněž líbit

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“
Novinky
Mluvme o sexu

Evropská společnost sexuální medicíny „Nejvyšší prioritou jsou vysoce kvalitní informace o sexuálním zdraví“

Evropská společnost sexuální medicíny (European Society for Sexual Medicine, ESSM) je multidisciplinární panevropská organizace, jejímž polem působnosti je sexuální zdraví.

Transplantace penisu: konečně reálná možnost
Novinky
Mluvme o sexu

Transplantace penisu: konečně reálná možnost

Zatím byly publikovány čtyři případy alotransplantace penisu: jedna v Kantonu, v Číně, v roce 2005 (bohužel s odstraněním po pouhých dvou týdnech), jedna v Bostonu a dvě v Kapském Městě.

Nestyďte se. Párová terapie dokáže váš vztah zachránit
Novinky
Mluvme o sexu

Nestyďte se. Párová terapie dokáže váš vztah zachránit

Sex, romantika a vztahy jdou ruku v ruce a tvoří nedílnou součást našeho zdraví. Zdravý sexuální život tvoří nedílnou součást našich milostných vztahů.