Rostoucí výzva onemocnění COVID-19: erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce

Rostoucí výzva onemocnění COVID-19: erektilní dysfunkce

Po dobu už téměř dvou let trápí svět koronavirové onemocnění (COVID-19) způsobené SARS-CoV-2. Navzdory ochranným opatřením, mezi která patří rozšířené očkování, je počet pacientů stále vysoký. Nejzávažnějším důsledkem onemocnění COVID-19 je smrt, avšak objevuje se mnoho dalších zdravotních potíží a vedlejších účinků, jako je erektilní dysfunkce (ED).

 

Proč v souvislosti s onemocněním COVID-19 narůstá ED?  Odpovědí může být endoteliální dysfunkce.

Normální erektilní funkce vyžaduje dokonalou interakci mezi cévním, nervovým, hormonálním i psychickým systémem. Jakýkoli problém s těmito systémy může narušit funkčnost. Podívejme se podívat na tyto problémy jeden po druhém v souvislosti s onemocněním COVID-19. V současnosti je dobře zdokumentováno, že schopnost COVID-19 napadnout buňky velmi závisí na přítomnosti angiotenzin konvertujícího enzymu-2 (ACE-2). Důležitost genu ACE-2 souvisí s jeho projevením na endoteliálních buňkách, což naznačuje, že onemocnění COVID-19 může vyvolat endoteliální dysfunkci. Endoteliální dysfunkce narušuje přívod krve do penisu a ztěžuje vytvoření i udržení erekce. Jedním z nejdůležitějších prvků erektilní funkce je normální endoteliální funkce buněk a tento mechanismus s největší pravděpodobností vysvětluje, proč může infekce COVID-19 zapříčinit ED. Ve studii byla u mužů nakažených virem asi 5 krát větší pravděpodobnost, že se u nich rozvine ED1,2.

 

SARS-CoV-2 cílí na varlata

Testosteron je hormon produkovaný Leydigovými buňkami umístěnými v mužském varleti. Stimuluje sexuální apetit muže a je důležitým faktorem při normální erektilní funkci. U dospělých mužů Leydigovy buňky také produkují ACE-2, což znamená, že vstupní bránou SARS-CoV-2 do varlete jsou Leydigovy buňky. Proto onemocnění COVID-19 může způsobit testikulární poškození a dysfunkci (snížený testosteron). Navíc několik studií ukázalo pozitivní korelaci mezi nižší hladinou testosteronu a špatnou prognózou onemocnění COVID-19.3-6 A nižší hladina testosteronu nepochybně může vést k ED7.

 

Zvýšená psychická zátěž během lockdownů

Psychické faktory jsou běžně považovány za hlavní důvody ED v běžném životě. Mezi nejčastější psychické příčiny ED patří stres, úzkost a deprese. Spolu s rozšířením onemocnění COVID-19 po celém světě musely vlády přijmout opatření, jako je sociální izolace, lockdown nebo zákaz vycházení. Některé místní orgány dokonce vydaly pokyny pro obyvatele týkající se bezpečných sexuálních praktik během epidemie onemocnění COVID-19. Tato opatření měla za následek negativní dopady na psychiku, včetně úzkosti a deprese. V důsledku toho se sexuální život mužů změnil a projevila se ED, jak je uvedeno v několika studiích8-10.

 

ED je náhradním ukazatelem systémového zdraví

V současné době je ED považována za časný indikátor kardiovaskulárních příhod v důsledku endoteliální dysfunkce. Vztah mezi ED a onemocněním COVID-19 může být odvozen od společných rizikových faktorů těchto dvou potíží. Zajímavé je, že závažnost a prevalence ED i onemocnění COVID-19 je vyšší u mužů s diabetem, obezitou, hypertenzí nebo kardiovaskulárním onemocněním. COVID-19 může velmi zhoršit kardiovaskulární potíže, a proto dále zvyšovat riziko ED11.

 

Jak je možné zjistit, že se nacházíte v rámci zdravého rozsahu pro ED po zotavení z onemocnění COVID-19?

ED může být krátkodobým nebo dlouhodobým nežádoucí účinkem onemocnění COVID-19. Máte-li podezření na ED, zejména po onemocnění COVID-19, měli byste se poradit se svým lékařem. Pokud bude vaše fyzické vyšetření i anamnéza neprůkazné, můžete být odkázáni na urologa. Urolog bude pokračovat v diagnostickém testu a může pomocí krevních testů a dopplerovské ultrasonografie zjistit hlavní příčinu vaší ED a navrhnout léčebný plán. Navzdory nedostatečnému vědeckému zdůvodnění odborníci doporučují očkování proti onemocnění COVID-19, z důvodu minimalizace rizika ED.

 

Murat Gül, MD, FEBU

Urologická klinika Selcuk University School of Medicine, Konya, Turecko

HFTHQ 21-19
ESSM
Content written by ESSM View all ESSM contents
Bibliografické odkazy

Sansone A, Mollaioli D, Ciocca G, Colonnello E, Limoncin E, Balercia G, Jannini EA. "Mask up to keep it up": Preliminary evidence of the association between erectile dysfunction and COVID-19. Andrology. 2021 Mar 20:10.1111/andr.13003. doi: 10.1111/andr.13003. Epub ahead of print. PMID: 33742540; PMCID: PMC8250520.

Kresch E, Achua J, Saltzman R, Khodamoradi K, Arora H, Ibrahim E, Kryvenko ON, Almeida VW, Firdaus F, Hare JM, Ramasamy R. COVID-19 Endothelial Dysfunction Can Cause Erectile Dysfunction: Histopathological, Immunohistochemical, and Ultrastructural Study of the Human Penis. World J Mens Health. 2021 Jul;39(3):466-469. doi: 10.5534/wjmh.210055. Epub 2021 May 7. PMID: 33988001; PMCID: PMC8255400.

Ma L, Xie W, Li D, Shi L, Ye G, Mao Y et al. Evaluation of sex-related hormones and semen characteristics in reproductive-aged male COVID-19 patients. Journal of medical virology 2021; 93(1): 456-462.

Rastrelli G, Di Stasi V, Inglese F, Beccaria M, Garuti M, Di Costanzo D et al. Low testosterone levels predict clinical adverse outcomes in SARS-CoV-2 pneumonia patients. Andrology 2021; 9(1): 88-98.

Çayan S, Uğuz M, Saylam B, Akbay E. Effect of serum total testosterone and its relationship with other laboratory parameters on the prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in SARS-CoV-2 infected male patients: a cohort study. Aging Male 2020; 23(5): 1493-1503.

Kadihasanoglu M, Aktas S, Yardimci E, Aral H, Kadioglu A. SARS-CoV-2 Pneumonia Affects Male Reproductive Hormone Levels: A Prospective, Cohort Study. J Sex Med 2021; 18(2): 256-264.

Wang Z, Xu X. scRNA-seq Profiling of Human Testes Reveals the Presence of the ACE2 Receptor, A Target for SARS-CoV-2 Infection in Spermatogonia, Leydig and Sertoli Cells. Cells. 2020 Apr 9;9(4):920. doi: 10.3390/cells9040920. PMID: 32283711; PMCID: PMC7226809

Cocci A, Giunti D, Tonioni C, Cacciamani G, Tellini R, Polloni G, et al. Love at the time of the Covid-19 pandemic: preliminary results of an online survey conducted during the quarantine in Italy. Int J Impot Res. 2020;32:556–7

Malik J, Younus F, Iftikhar I, Usman M. Love in the time of COVID-19: a scoping review on male sexual health. Journal of community hospital internal medicine perspectives 2021; 11(4): 496-500.

Fang D, Peng J, Liao S, Tang Y, Cui W, Yuan Y et al. An Online Questionnaire Survey on the Sexual Life and Sexual Function of Chinese Adult Men During the Coronavirus Disease 2019 Epidemic. Sex Med 2021; 9(1): 100293.

Sansone A, Mollaioli D, Ciocca G, Limoncin E, Colonnello E, Vena W, Jannini EA. Addressing male sexual and reproductive health in the wake of COVID-19 outbreak. J Endocrinol Invest. 2021 Feb;44(2):223-231. doi: 10.1007/s40618-020-01350-1. Epub 2020 Jul 13. PMID: 32661947; PMCID: PMC7355084.

Může se Vám rovněž líbit

Rozpaky mohou být překážkou v komunikaci o sexu
Novinky
Mluvme o sexu

Rozpaky mohou být překážkou v komunikaci o sexu

Sex & sexualitu můžeme v životě jen těžko ignorovat, protože jsou úplně všude. Setkáváme se s nimi v tištěných i televizních reklamách, v módě, hudbě, seriálech i filmech, tvoří prostě nedílnou součást naší kultury.

Chytré telefony a sociální sítě: zabijáci vztahů?
Novinky
Mluvme o sexu

Chytré telefony a sociální sítě: zabijáci vztahů?

Interaktivní technologie (např. chytré telefony, internet, sociální sítě) se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Nepřetržité propojení s ostatními – ať už prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, nebo nejrůznějších chatů – se stalo novou sociální normou. Většina z nás neustále někomu píše nebo kontroluje e-mail a běžně používá několik různých sociálních sítí. Jedním

Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy
Novinky
Mluvme o sexu

Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy

Velká část vědeckého i společenského diskurzu na téma vlivu interaktivních technologií (např. chytrých telefonů, internetu, sociálních sítí) na mezilidské vztahy vychází převážně z negativních předpokladů. Přestože je důležité si potenciální rizika připouštět, je třeba nepohlížet na interaktivní technologie a priori jako na negativum, ale zdůrazňovat zároveň i jejich možné přínosy pro posilování citového pouta s partnerem.