Onemocnění COVID-19 a erektilní dysfunkce: Co je dobré vědět a dělat
Erektilní dysfunkce

Onemocnění COVID-19 a erektilní dysfunkce: Co je dobré vědět a dělat

Za poslední rok a půl se onemocnění COVID-19 stalo celosvětově diskutovaným tématem. Enormně zatížilo systém zdravotní péče, hospodářství a zejména se podepsalo na zdraví jednotlivců: Stres a zhoršené fyzické zdraví jsou nejčastějšími důsledky opakovaných lockdownů a nejistoty. Obojí má negativní dopad na mezilidské vztahy. Není proto překvapující, že ať už přímo nebo nepřímo vedla pandemie k prudkému zvýšení erektilní dysfunkce , která je definována jako „neschopnost dosáhnout ztopoření penisu nebo udržet erekci v dostatečné kvalitě, která umožní uspokojivou sexuální aktivitu“. Nedávný článek uveřejněný v časopise Nature popisoval výzkum mezi muži z Turecka a zjistil, že skóre IIEF, které je měřítkem erektilní funkce a sexuální spokojenosti, bylo během pandemie mnohem nižší ve srovnání s obdobím před pandemií.1 Ve stejné studii byla analyzována frekvence sexuálního styku a bylo zjištěno, že je také nižší ve srovnání s obdobím před pandemií. 

 

Jak mohou společenské změny způsobené onemocněním COVID-19 ovlivnit erektilní dysfunkci?

Mezi příčinami figuruje více faktorů. Jak už víme, erektilní funkce je kombinací fyzického, ale i psychického stavu osoby. Z fyzického hlediska bylo zjištěno, že během pandemie došlo ke snížení fyzické aktivity.3 Ta má přímou vazbu na kardiovaskulární zdraví jedince, u kterého se prokázalo, že přímo souvisí s erektilní funkcí. 4 Není proto překvapením, že muži hlásí rostoucí potíže s dosažením uspokojivé erekce. Konzumace alkoholu, o které je známo, že nepříznivě ovlivňuje erekci, se  během tohoto období také zvýšila. 5

 

Jak může pandemie ovlivnit sexuální touhu?

Úspěšnost erekce také závisí na psychickém stavu muže. Míra úzkosti a deprese se rovněž zvýšila v důsledku „pandemické osamělosti“ a nejisté budoucnosti, což může vést ke snížení sexuální touhy, stejně jako dalším dopadům na mezilidské vztahy s partnery a dalšími blízkými osobami. 2 Společenský odstup a období lockdownů představují problém při setkávání u párů, které spolu nebydlí, kvůli strachu z šíření infekce.

 

Jak překonat sexuální obtíže během pandemie onemocnění COVID-19?

Pokud máte obavy o stav své erektilní funkce, je důležité, abyste si upřímně a otevřeně pohovořili se svým lékařem. Lékaři by měli poradit ohledně významu každodenního cvičení, které by mohlo nejen zlepšit vaše fyzické zdraví, ale také duševní pohodu. Odborníci říkají, že 40 minut aerobní fyzické aktivity střední intenzity 4 krát týdně po dobu 6 měsíců může pomoci zlepšit kvalitu erekce u mužů s erektilní dysfunkcí, kteří nebyli fyzicky aktivní nebo u nich bylo diagnostikováno onemocnění srdce, vysoký krevní tlak či obezita.6 Konzultace u lékaře může také pomoci vyloučit závažnější příčiny erektilní dysfunkce.

Vzhledem k důležitosti psychické složky sexuálního zdraví, je důležité, pokud během tohoto období cítíte úzkost, jste ve stresu nebo depresi, abyste sdělili své obavy někomu, kdo vám může pomoci, a využili příslušné zdroje na svou podporu během této obtížné doby.

 

Rachel Wong, MD & Premal Patel, MD FRCSC
Oddělení urologie, Manitobská univerzita, Manitoba, Kanada

HFTHQ 21-17
ESSM
Content written by ESSM View all ESSM contents
Bibliografické odkazy

1. Karagöz, M.A., Gül, A., Borg, C. et al. Influence of COVID-19 pandemic on sexuality: a cross-sectional study among couples in Turkey. Int J Impot Res 2020

2. Li G, Tang D., Song B., Wang C, et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on Partner Relationships and Sexual and Reproductive Health: Cross-Sectional, Online Survey Study. J Med Internet Res 2020;22(8):e20961

3. Stockwell, S., Trott, M., Tully, M., et al. Changes in physical activity and sedentary behaviours from before to during the COVID-19 Pandemic lockdown: a systematic review. BMJ Open SEM. 7.1 (2021): e000960.

4. Mostafaei, H., Mori, K., Hajebrahimi, S. et al. Association of erectile dysfunction and cardiovascular disease: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. BJU Int. 2021 Jul ;128(1) :3-11

5. Li, S., Song, JM., Zhang, K., et al. A Meta-Analysis of Erectile Dysfunction and Alcohol Consumption. Urol. Int. 2021;105:969-985

6. Gerbild, H., Larsen, CM., Graugaard, C. et al. Physical Activity to Improve Erectile Function: A Systematic Review of Intervention Studies. Sex Med 2018 Jun;6(2):75-89.

Může se Vám rovněž líbit

Dokonalé vztahy na sociálních sítích
Novinky
Mluvme o sexu

Dokonalé vztahy na sociálních sítích

Interaktivní technologie jsou v souvislosti se vztahy spojovány s řadou specifických fenoménů vznikajících v důsledku nepřetržitého přístupu k expartnerům, novým potenciálním partnerům, chatu, kybersexu a pornografii. Lidé, kteří se ve velké míře pohybují v prostředí sociálních sítí, mohou u svých partnerů vyvolávat pocity žárlivosti, závisti, podezřívavosti, potřebu dohledu a kontroly, či dokonce sklony k nevěře.

Alternativní přístupy k sexu
Novinky
Mluvme o sexu

Alternativní přístupy k sexu

Když přijde na přetres téma sexu, většině lidí se vybaví především klasická soulož. Snadno tak podléháme představě, že sex je pouze otázkou předehry, penetrace a orgasmu. Mnoho lidí má však v rámci sexu touhy a představy, které se těmto tradičním představám vymykají. Některé partnerské páry se zkostnatělými sexuálními praktikami cítí být ve svém intimním životě dokonce omezovány. Kromě toho nastávají situace, kdy klasický sex s penetrací jednoduše není uskutečnitelný. Naštěstí však existuje řada dalších zůsobů, jak si sexuální styk vychutnat s maximálním potěšením.

Jak znovu rozžhavit pohasínající sexuální život
Novinky
Mluvme o sexu

Jak znovu rozžhavit pohasínající sexuální život

Přestože lidé provozují sex z mnoha různých, psychologicky komplexních důvodů, mezi nejčastěji skloňované motivy, proč mít sex, patří u mužů i u žen shodně sexuální rozkoš (Meston & Buss, 2007). Definice sexuální rozkoše a způsoby jejího dosažení se však různí a jsou vysoce individuální. Je běžné, že některé páry se sexu příliš neoddávají, i když je jejich vztah dlouhodobý a láskyplný. Mohou být sexuálně aktivní jen několikrát měsíčně nebo dokonce několik měsíců nemají sex vůbec.