O CO JDE?
Erektilní dysfunkce

O CO JDE?

Erekce je extrémně složitým mechanismem, který vzniká souhrou řady faktorů. Selhání jednoho každého z nich může vést k poruše mužského pohlavního orgánu. U zdravých mužů se na dosažení erekce podílejí dva různé podněty: dotykové, které registruje penis a zpracovávají periferní nervy a mícha (tzv. reflexní erekce), a vizuální a další smyslové podněty, které zpracovává mozková kůra (tzv. psychogenní erekce). Je-li nervový systém funkční a hladina testosteronu (mužského hormonu produkovaného hlavně ve varlatech) dostatečná, podněty vyvolají zvýšení průtoku krve do penisu, naplnění kavernózních tělísek a nástup erekce.  K erektilní dysfunkci může dojít v kterékoliv fázi tohoto procesu. Proto, aby bylo možné určit nejvhodnější léčbu, je třeba určit, zda je příčina poruchy psychogenního či organického charakteru. Pokud je diagnostikována fyzická příčina, je dále třeba rozlišit, zda se jedná o problém hormonálního, nervového nebo vaskulárního charakteru, či zda k němu došlo v důsledku úrazu či z anatomického důvodu. Cílem prvního andrologického vyhodnocení je tedy určit, zda je původ poruchy organického či psychogenního původu, a provést základní testy, které buď potvrdí, či vyloučí nejběžnější příčiny dotčeného problému. Pokud pacient trpí závažnou erektilní dysfunkcí, je její příčina zpravidla organická: v takovém případě lékař vyhodnotí celkový zdravotní stav pacienta se zaměřením na míru obezity, přítomnost cukrovky, anamnézu kardiovaskulárních onemocnění, nesprávné stravovací návyky, nervové onemocnění a hormonální nedostatky. Poté se rozhodne, zda a jaké diagnostické testy dále využije. 

 

CZ-URO-001-2018.01.03-v01-web
Bibliografické odkazy
Hatzimouratidis, K., Giuliano, F., Moncada, I., Muneer, A., Salonia, A., Verze, P., EAU Guidelines on Erectile Dysfunction, Premature Ejaculation, Penile Curvature and Priapism, European Association of Urology (2017) p. 13
Korenman, S.G., Epidemiology of erectile dysfunction, Endocrine (2003) - Montague, D.K., Jarow, J.P., Broderick, G.A., Dmochowski, R.R., Heaton, J.P., Lue, T.F., Milbank, A.J., Nehra, A., Sharlip I.D., Chapter 1: The management of erectile dysfunction: an