LÉČBA
Erektilní dysfunkce

LÉČBA

V dnešní době je možné erektilní dysfunkci léčit: existují farmakologické, chirurgické, psychologické i psychiatrické prostředky, které ve většině případů mohou zasáhnout a řešit příčinu (příčiny) problému a nabídnout řešení.  Prvním a základním terapeutickým krokem je definovat původ poruchy a zejména rozlišit, zda je její příčina organická anebo psychogenní.  U zdravých mladých mužů má erektilní dysfunkce ve velké většině psychogenní původ. Proto je důležité překonat faktory, které se s touto poruchou běžně spojují: strach ze selhání při pohlavním styku, stres, deprese související s rozchodem či úmrtím partnera, nebo ostatními bludnými kruhy, které ústí do dysfunkce.  Případně je nezbytné prozkoumat hlubší psychologické aspekty dotčeného jedince, které jsou spojovány s jeho osobností, vztahy, představami o sexualitě a společensko-kulturním  kontextem.  Psychoterapeut se zejména bude snažit porozumět, jak pacient vnímá sebe sama, jaké vztahy má s lidmi kolem něj a světem vůbec, a také jak a kdy se v minulosti snažil daný problém vyřešit. Bude věnovat pozornost důvodu, kvůli němuž se nyní obrací ke specialistovi pro pomoc a bude hledat způsoby řešení všech psychologických problémů, které za poruchou pacienta mohou stát. Příčiny erektilní dysfunkce organického původu jsou jiné.  Je-li porucha jejich důsledkem, běžně se k léčbě používají inhibitory fosfodiesterázy 5 (PDE-5). Jedná se o perorální lékové formy s potvrzenou vysokou účinností a malým počtem vedlejších účinků či kontraindikací.  PDE-5 je enzym vyskytující se v hladkém svalstvu kavernózních těles penisu. Je zapojen do biochemických procesů, které způsobují uvolnění svalu jako takového, tzv. penilní tumescence a tedy i do vzniku erekce.  Na druhé straně, pokud je diagnostikována endokrinní porucha, je první linií léčby stabilizace hormonální nerovnováhy.  Pouze není-li tato farmakologická léčba účinná, lze zvážit druhou linii léčby (tj. použití vakuových pump, které vhání krev do penisu, intrakavernózní injekce nebo aplikace vazoaktivních léčiv přímo do močové trubice). Lze zvážit i terapii rázovou vlnou, zejména u erektilní dysfunkce cévního původu.  Pro poslední stádium erektilní dysfunkce, která nereaguje na předchozí terapie, je vhodná chirurgická implantace penilní protézy: tvárných, nafukovacích implantátů, které poskytnou dostatečnou tuhost pro běžný pohlavní styk a uspokojivý sexuální život.

Většina případů organické erektilní dysfunkce má i psychologickou složku a návštěva u psychosexuálního terapeuta může pacientovi pomoci.  Psychogenní erektilní dysfunkci lze také léčit pomocí farmakoterapie (např. inhibitory PDE-5), které pomáhají obnovit konzistentní erektilní funkci a sebevědomí pacienta.

A konečně, nedávné studie prokázaly, že příjem látek jako je například kofein a flavonoidy, obsažené například v borůvkách či červeném víně, lze spojovat s nižším rizikem erektilní dysfunkce, zejména mezi muži ve věku do 70 let.

CZ-URO-001-2018.01.03-v01-web
Bibliografické odkazy
Hatzimouratidis, K., Giuliano, F., Moncada, I., Muneer, A., Salonia, A., Verze, P., EAU Guidelines on Erectile Dysfunction, Premature Ejaculation, Penile Curvature and Priapism, European Association of Urology (2017) pp. 10-13
Sperling, H., Lummen, G., Schneider, T., Rubben, H., New treatment options for erectile dysfunction. Pharmacologic and nonpharmacologic options., Herz 2003, Jun; 28(4): pp. 314-24

PŘEHLED