Je nějaký vztah mezi stravováním a erektilní dysfunkcí?
Erektilní dysfunkce

Je nějaký vztah mezi stravováním a erektilní dysfunkcí?

Erektilní dysfunkce je definovaná jako neschopnost dosáhnout či udržet penilní erekci „dostatečnou pro uspokojivý sexuální výkon”. Příčiny erektilní dysfunkce se dělí na organické, psychogenní a smíšené. Organické příčiny erektilní dysfunkce představují 80 % případů a mohou být například vaskulogenní, neurogenní, hormonální či lékem vyvolané. V dnešní době vaskulogenní erektilní dysfunkce stojí za většinou organických erektilních dysfunkcí kvůli abnormalitám v penilním arteriálním přítoku a venózním odtoku.

Lze erektilní dysfunkci předcházet?

Vědecké studie ukázaly významný vztah mezi stravou a kvalitou erekce. Stravování může mít na erektilní funkci vliv různými způsoby, zejména prostřednictvím vaskulogenních mechanismů. Potrava s vysokým podílem nasycených tuků je spojena s kardiovaskulárními onemocněními prostředním vaskulogenních drah. V takovém případě muži trpí erektilní dysfunkcí častěji. Neexistuje žádná kouzelná potravina, která by vylepšila erektilní funkci. Úprava životního stylu, zdravé a vyvážené stravování však mohou snížit riziko erektilní dysfunkce.

Odpovědí může být zhubnutí

Studie potvrdily, že ztráta na váze má pozitivní účinky na ukazatele erektilní dysfunkce. Výzkumníci naznačují, že v zájmu zlepšení erektilní funkce lze mužům s nadváhou doporučit dietní opatření s omezením kalorického příjmu a zvýšením energetického výdeje.

Přínosy středomořské diety

Zdá se, že erektilní funkce se zlepšuje při konzumaci typické středomořské stravy bohaté na ryby, olivový olej a rostlinné suroviny. Je tedy opodstatněné poradit pacientům s erektilní dysfunkcí, aby se v zájmu zlepšení erektilní funkce drželi středomořského stravování s vysokým podílem ovoce, zeleniny, celozrnných surovin, ořechů, olivového oleje a ryb.

Nadměrné pití je problematické

Nepříznivý vliv na erekci může mít i zvýšená konzumace alkoholu. U mužů s anamnézou nadměrného pití či alkoholismu je daleko vyšší pravděpodobnost erektilní dysfunkce. Základem léčby u mužů s erektilní dysfunkcí by měly být úpravy životního stylu. U mužů s normální hmotností v rozmezí průměrného indexu tělesné hmotnosti (BMI) je vhodné se zaměřit primárně na rostlinnou středomořskou stravu. U mužů s nadváhou či obezitou s vysokým BMI je vhodné doporučit vyváženou nízkokalorickou dietu zahrnující ryby, ořechy a vysoký podíl ovoce a zeleniny. Dále může být vhodné v zájmu zlepšení erekce a uspokojivějšího sexuálního života zvážit snížení konzumace alkoholu. Pacientovi také může prospět návštěva registrovaného výživového poradce.

HFTHQ 21-11
ESSM
Content written by ESSM View all ESSM contents
Bibliografické odkazy

Yafi FA, Jenkins L, Albersen M, Corona G, Isidori AM, Goldfarb S, Maggi M, Nelson CJ, Parish S, Salonia A, Tan R, Mulhall JP, Hellstrom WJ. Erectile dysfunction. Nat Rev Dis Primers. 2016 Feb 4;2:16003. 

NIH Consensus Conference. Impotence. NIH Consensus Development Panel on Impotence. JAMA 1993;270:83–90.

Shamloul R, Ghanem H. Erectile dysfunction. Lancet Lond Engl 2013;381:153–65.      

Wing RR, Rosen RC, Fava JL, et al. Effects of weight loss intervention on erectile function in older men with type 2 diabetes in the Look AHEAD trial. J Sex Med 2010;7:156–65.     

Ostfeld RJ, Allen KE, Aspry K, et al. Vasculogenic Erectile Dysfunction: The Impact of Diet and Lifestyle. Am J Med 2021;134:310–6.      

Wang F, Dai S, Wang M, Morrison H. Erectile dysfunction and fruit/vegetable consumption among diabetic Canadian men. Urology 2013;82:1330–5.      

Wang X-M, Bai Y-J, Yang Y-B, et al Alcohol intake and risk of erectile dysfunction: a dose-response meta-analysis of observational studies. Int J Impot Res 2018;30:342–51.    

Může se Vám rovněž líbit

Rozpaky mohou být překážkou v komunikaci o sexu
Novinky
Mluvme o sexu

Rozpaky mohou být překážkou v komunikaci o sexu

Sex & sexualitu můžeme v životě jen těžko ignorovat, protože jsou úplně všude. Setkáváme se s nimi v tištěných i televizních reklamách, v módě, hudbě, seriálech i filmech, tvoří prostě nedílnou součást naší kultury.

Chytré telefony a sociální sítě: zabijáci vztahů?
Novinky
Mluvme o sexu

Chytré telefony a sociální sítě: zabijáci vztahů?

Interaktivní technologie (např. chytré telefony, internet, sociální sítě) se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Nepřetržité propojení s ostatními – ať už prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, nebo nejrůznějších chatů – se stalo novou sociální normou. Většina z nás neustále někomu píše nebo kontroluje e-mail a běžně používá několik různých sociálních sítí. Jedním

Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy
Novinky
Mluvme o sexu

Pozitivní vliv interaktivních technologií na vztahy

Velká část vědeckého i společenského diskurzu na téma vlivu interaktivních technologií (např. chytrých telefonů, internetu, sociálních sítí) na mezilidské vztahy vychází převážně z negativních předpokladů. Přestože je důležité si potenciální rizika připouštět, je třeba nepohlížet na interaktivní technologie a priori jako na negativum, ale zdůrazňovat zároveň i jejich možné přínosy pro posilování citového pouta s partnerem.