A JAK JI POZNÁTE?
Erektilní dysfunkce

A JAK JI POZNÁTE?

Termín erektilní dysfunkce, známý také jako impotence, se týká zdravotní poruchy u mužů, v jejímž důsledku nejsou schopni mít a nebo udržet erekci během pohlavního styku. Tato porucha je mnohem rozšířenější, než bychom si mohli myslet, zejména proto, že si v mnoha případech muži tuto diagnózu nechávají pro sebe.  Z epidemiologických údajů vyplývá, že jí v roce 1995 trpělo více než 152 milionů mužů a podle odhadů by se v roce 2025 tento počet mohl vyšplhat až na 322 milionů. Jak již bylo uvedeno, hlavním symptomem erektilní dysfunkce je pravidelná či opakovaná neschopnost dosáhnout erekci nebo ji udržet. V podstatě existují dva typy příčin tohoto jevu: organické a psychogenní. Důsledky jsou v obou případech stejné: obtíže v sexuální oblasti či neschopnost sexuálního styku většinou dopadají na sebedůvěru dotyčného muže, vyvolávají stres, nespokojenost s partnerským vztahem, či zhoršení kvality života.  A jelikož tyto problémy samy o sobě mohou erektilní dysfunkci zhoršovat, pacient se může dostat do bludného kruhu. Pokud za erektilní dysfunkcí stojí organický důvod, jedná se většinou o vaskulární a/nebo hormonální problém. S erektilní dysfunkcí je také často spojován metabolický syndrom, který způsobuje vaskulární poruchy a nedostatek testosteronu. Známé faktory, které ovlivňují rozvoj erektilní dysfunkce, jsou buď genetické, nebo se vztahují k životnímu stylu. Patří mezi ně cukrovka, kardiovaskulární poruchy, hypertenze, renální insuficience, stárnutí, obezita, užívání určitých léků (zejména chemoterapeutik a antidepresiv), závislost na drogách a kouření. Z několika nedávno provedených studií vyplynulo, že vhodná úprava životního stylu může zlepšit sexuální funkci u mužů, kteří trpí erektilní dysfunkcí. Psychogenní faktory se pak častěji vyskytují u mladých mužů (zejména náctiletých a těch, kteří s pohlavním životem začínají). Nejčastěji bývají spojovány s úzkostí z mileneckého výkonu, stresem nebo duševními poruchami, např. depresí, schizofrenií, záchvaty úzkosti, nedostatečným sebevědomím nebo problémy spojenými se sexuální identitou. Je třeba zdůraznit, že příležitostné selhání dosažení erekce nebo její udržení neznamená, že dotyčný muž trpí erektilní dysfunkcí. Takové případy mohou být prostým důsledkem situačního stresu, soulože s novou partnerkou, obav z neplánovaného těhotenství, přepracování, únavy, nevolnosti, či vysokého počtu erekcí či ejakulací během krátkého období. Pokud taková situace nastane, není třeba mít obavy: strach ze selhání dosažení erekce je stresovým faktorem, který může erektilní dysfunkci způsobovat.

CZ-URO-001-2018.01.03-v01-web
Bibliografické odkazy
Hatzimouratidis, K., Giuliano, F., Moncada, I., Muneer, A., Salonia, A., Verze, P., EAU Guidelines on Erectile Dysfunction, Premature Ejaculation, Penile Curvature and Priapism, European Association of Urology (2017) pp. 7-10
Kendirci, M., Nowfar, S., Hellstrom, W.J.G, The impact of vascular risk factors on erectile function, Drugs of Today (2005)
Mulhall, J. P., Jenkins, L. C., Nocturnal Penile Tumescence, in Mulall, J., Jenkins, L., Atlas of office Based Andrology Procedures (2017).