Erektilní dysfunkce: co to je a jak na ni
Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce: co to je a jak na ni

Erektilní dysfunkce (ED), známá rovněž jako impotence, je definovaná jako neschopnost dosažení či udržení erekce pro uspokojivý pohlavní styk. Nedávné studie ukazují, že erektilní dysfunkcí trpí 32–80 % mužů v závislosti na věku pacientů.

ED v číslech

Výskyt ED je obvykle vyšší u mužů nad 60 let, přestože není neobvyklá ani u mladších věkových skupin. Ukazuje se dokonce, že asi čtvrtina pacientů uvádějících ED je mladší 40 let. Mladší muži mají obvykle postupný nástup příznaků a nízké až normální libido. Jak dále ukazuje jeden americký výzkum, u mladších mužů je ED spojena se stavem vztahu a duševním zdravím. Například u mužů v manželství/vztahu byla o 60 % nižší pravděpodobnost ED v porovnání s nezadanými jedinci. Dále byla objevena spojitost mezi užíváním antidepresiv a více než trojnásobnou pravděpodobností středě těžké až těžké erektilní dysfunkce.

Jaké jsou příčiny ED?

Příčiny ED lze rozdělit do dvou hlavních skupin: organické a psychogenní.
Organické příčiny ED zahrnují:

  • oslabení penilní vaskularizace spojené s rizikovými faktory, jako je diabetes, kardiovaskulární onemocnění, obezita a kouření;
  • poškození nervů zodpovědných za erekci, obvykle po onkologické léčbě, například po operaci rakoviny prostaty;
  • hormonální změny včetně nízké hladiny testosteronu.

Tyto stavy se častěji vyskytují v pozdějším věku a často je uvádějí pacienti s několika souběžnými onemocněními. Na druhé straně psychogenní ED charakterizuje absence biologických změn a obvykle ji lze pozorovat u mladších pacientů s psychologickými problémy včetně úzkosti a deprese.

Medicínský a psychologický přístup k ED

Přestože o tom spousta mužů nerada mluví, ED je velmi běžná a léčitelná porucha a k dispozici jsou různé terapeutické možnosti a strategie. O možné léčbě ED si můžete promluvit s lékařem a individuálně tak určit nejlepší strategii. Prvním krokem při léčbě ED je pečlivé klinické vyhodnocení a určení potenciálních rizikových faktorů a zdravotních faktorů spojených s impotencí. Poté je třeba léčbu přizpůsobit podle klinických charakteristik pacienta. První linie léčby je obvykle založena na orálním podání léčiv, která umožní dosáhnout erekce dostatečné pro uspokojivý pohlavní styk. Pokud se nezdaří tato léčba, je možné vyzkoušet jiné možnosti. V případě zhoršené penilní vaskularizace bývá rovněž doporučována terapie s využitím slabých elektrošoků. Ve vážnějších případech je vhodné zvážit chirurgickou léčbu. Mladší pacienti s psychogenní ED mohou využívat kombinace psychologické podpory souběžně s medicínskou léčbou. Závěrem lze říci, že je důležitá otevřená diskuse s lékařem o problémech, které s ED máte, nejen za účelem identifikace původní příčiny, ale také za účelem zajištění nejlepšího přístupu, kterým ED překonat.

HFTHQ 21-16
ESSM
Content written by ESSM View all ESSM contents
Bibliografické odkazy

NIH, C.D.P.o.I. NIH Consensus Conference. Impotence. JAMA, 1993. 270: 83.

Capogrosso, P., et al. One patient out of four with newly diagnosed erectile dysfunction is a young man--worrisome picture from the everyday clinical practice. J Sex Med, 2013. 10: 1833.

Feldman, H.A., et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol, 1994. 151: 54.

Salonia A, et al. European Association of Urology (EAU) Guidelines on Sexual and Reproductive Health 2021

Pozzi E. et al. Clinical Profile of Young Patients with Erectile Dysfunction: Preliminary Findings of a Real-life Cross-sectional Study Eur Urol Focus 2020 Jan 15;6(1):184-189.

 

Nguyen HMT, et al. Erectile Dysfunction in Young Men-A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev. 2017 Oct;5(4):508-520.

Calzo JP, et al. Erectile Dysfunction in a Sample of Sexually Active Young Adult Men from a U.S. Cohort: Demographic, Metabolic and Mental Health Correlates. J Urol. 2021 Feb;205(2):539-544.

Colson MH, Cuzin B, Faix A, et al.Current epidemiology of erectile dysfunction, an update.Sexologies 2018;27(1):e7-e13 

Může se Vám rovněž líbit

Dokonalé vztahy na sociálních sítích
Novinky
Mluvme o sexu

Dokonalé vztahy na sociálních sítích

Interaktivní technologie jsou v souvislosti se vztahy spojovány s řadou specifických fenoménů vznikajících v důsledku nepřetržitého přístupu k expartnerům, novým potenciálním partnerům, chatu, kybersexu a pornografii. Lidé, kteří se ve velké míře pohybují v prostředí sociálních sítí, mohou u svých partnerů vyvolávat pocity žárlivosti, závisti, podezřívavosti, potřebu dohledu a kontroly, či dokonce sklony k nevěře.

Alternativní přístupy k sexu
Novinky
Mluvme o sexu

Alternativní přístupy k sexu

Když přijde na přetres téma sexu, většině lidí se vybaví především klasická soulož. Snadno tak podléháme představě, že sex je pouze otázkou předehry, penetrace a orgasmu. Mnoho lidí má však v rámci sexu touhy a představy, které se těmto tradičním představám vymykají. Některé partnerské páry se zkostnatělými sexuálními praktikami cítí být ve svém intimním životě dokonce omezovány. Kromě toho nastávají situace, kdy klasický sex s penetrací jednoduše není uskutečnitelný. Naštěstí však existuje řada dalších zůsobů, jak si sexuální styk vychutnat s maximálním potěšením.

Jak znovu rozžhavit pohasínající sexuální život
Novinky
Mluvme o sexu

Jak znovu rozžhavit pohasínající sexuální život

Přestože lidé provozují sex z mnoha různých, psychologicky komplexních důvodů, mezi nejčastěji skloňované motivy, proč mít sex, patří u mužů i u žen shodně sexuální rozkoš (Meston & Buss, 2007). Definice sexuální rozkoše a způsoby jejího dosažení se však různí a jsou vysoce individuální. Je běžné, že některé páry se sexu příliš neoddávají, i když je jejich vztah dlouhodobý a láskyplný. Mohou být sexuálně aktivní jen několikrát měsíčně nebo dokonce několik měsíců nemají sex vůbec.