O CO JDE?
Benigní hyperplazie prostaty

O CO JDE?

Mezi symptomy benigní hyperplazie prostaty (BHP) patří obtíže při zahájení močení, které doprovází pocit naléhavé potřeby močit, neúplné vyprázdnění močového měchýře, námaha během močení, potřeba častého močení, pocit pálení a únik moči i po ukončení močení. Tyto příznaky mohou zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu života pacienta a jeho psychickou pohodu.  V některých případech však BHP může mít závažné zdravotní důsledky, zejména pokud se její léčba zanedbá. Retence moči je například symptomem progresivního ucpání močového měchýře. Pokud nedojde k léčbě, může dojít k rozvoji obstrukční uropatie, tedy nejzávažnější komplikace hyperplazie prostaty, jejímž důsledkem může být poškození ledvin, vznik ledvinových kamenů a infekce močových cest.  Proto je důležité, aby se pacienti podrobili pravidelným prohlídkám dle pokynů lékaře, problém sledovali a vyhnuli se případným komplikacím. Není tedy žádným překvapením, že výsledky vědeckých studií vidí léčbu jako jeden z hlavních faktorů, které mohou ovlivnit průběh této poruchy a zlepšit kvalitu života pacienta. Je to proto, že snížení vlivu symptomů tohoto onemocnění má důležitý dopad na psychickou pohodu pacienta. Zvýšení intenzity uvedených symptomů jde ruku v ruce se zhoršováním kvality života pacienta: čím vyšší je narušení života, tím větší dopad porucha na život pacienta má a často ji lze srovnávat s chronickými onemocněními, jako například s cukrovkou.

Příznaky, které jsou hodnoceny jako nejvíce nepříjemné, jsou takzvané symptomy dolních močových cest (LUTS): slabý proud moči, pocit nucení k močení, časté močení, inkontinence a nykturie, tedy potřeba močit i několikrát za noc. To pacienty velice obtěžuje. Časté probouzení v noci může navíc přinášet ospalost během dne, nedostatek energie, nepohodu, obavy a narušení partnerského vztahu a sexuálního života. Neustálé přerušování nočního spánku může také přispívat k rozvoji psychických a emočních poruch, například deprese.

Dnes se klinický výzkum zaměřuje zejména na fyzické aspekty této choroby, s cílem nalézt efektivní terapeutická řešení. Nedávno se však některé studie zaměřily i na psychologické důsledky tohoto onemocnění. Například studie publikované v mezinárodním odborném časopise International Journal of Urology odhalila nižší hodnoty emočního a sociálního života u pacientů s BHP v porovnání s kontrolní skupinou bez této diagnózy. Další studie navíc odhalila vyšší riziko výskytu deprese u pacientů s BHP.

CZ-URO-001-2018.01.03-v01-web
Bibliografické odkazy
Benign prostatic hyperplasia, University of Maryland Medical Center (UMMC)
Pinto, J.D.O., He, H.G., Chan, S W.C., Wang, W., Health-related quality of life and psychological well-being in men with benign prostatic hyperplasia: An integrative review, Japan Journal of Nursing Science, 13: 309–323.
Komiya, A., Suzuki, H., Awa, Y., Egoshi, K., Onishi, T., Nakatsu, H. et al., Clinical effect of naftopidil on the quality of life of patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: A prospective study, International
Clifford, G.M., Farmer, R.D.T., Drug or symptom- induced depression in men treated with alpha- 1 blockers for benign prostatic hyperplasia? A nested case-control study, Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 11, 55–61