JAK JI POZNÁTE?
Benigní hyperplazie prostaty

JAK JI POZNÁTE?

Benigní hyperplazie prostaty (BHP), rovněž známá jako prostatický adenom, je choroba, která se objevuje při zvětšení objemu prostaty, zejména v důsledku zvýšeného počtu buněk této žlázy. Tento fenomén souvisí s věkem a vlastně se jedná o nezhoubný nárůst objemu prostatické tkáně. Problémem je, že zvětšená prostata může stlačovat močovou trubici a bránit normálnímu odtoku moči. Jedná se o velmi častý jev, který postihuje až 50 % mužů ve věku kolem 60 let a 90 % mužů, kteří dosáhli 85 let.

Pro benigní hyperplazii prostaty jsou charakteristické dva typy příznaků, které ovlivňují funkci močových cest: jednak jsou to obstrukční příznaky, kam patří obtíže při zahájení močení, přerušovaný tok moči, neúplné vyprázdnění močového měchýře, slabý proud moči a námaha během močení; druhou kategorii tvoří příznaky podráždění, například časté močení s relativně malou produkcí moči (polakisurie), zvýšená potřeba močení v noci (nykturie), naléhavý pocit potřeby močit a pálení při močení.

BHP je rovněž spojena s problémy v sexuální oblasti, protože jejím důsledkem může být snížená potřeba sexuálního styku a dokonce erektilní dysfunkce. Někteří pacienti rovněž uvádějí menší míru uspokojení při sexuálním styku.

Přestože vědecká obec ještě nerozumí všem příčinám tohoto jevu, má se za to, že hlavními faktory, které vedou k jeho nástupu, jsou hormonální změny související se stárnutím organizmu. Zdá se, že velkou roli hraje zejména dihydrotestosteron (DHT) - androgen (mužský pohlavní hormon), který stimuluje růst buněk v prostatické tkáni. Důležitá je i hladina estrogenů. BHP se totiž vyskytuje častěji u mužů, jejichž hladina estrogenu je vysoká a hladina volného testosteronu naopak nízká, což pravděpodobně růst prostaty vyvolává.

CZ-URO-001-2018.01.03-v01-web
Bibliografické odkazy
Roehrborn, C.G., Benign Prostatic Hyperplasia: An Overview
Girman, C.J., Population-based studies of the epidemiology of benign prostatic hyperplasia, Br. J. Urol. 1998;82(suppl 1):34–43
Berry, S.J., Coffey, D.S., Walsh, P.C., Ewing, L.L., The development of human benign prostatic hyperplasia with age, J. Urol. 1984
American Urological Association Practice Guidelines Committee, AUAguidelines on management of benign prostatic hyperplasia (2003), Chapter 1: diagnosis and treatment recommendations, J. Urol. 2003;170(2 Pt 1)
Roehrborn, C.G., Girman, C.J., Rhodes, T. et al., Correlation between prostate size estimated by digital rectal examination and measured by transrectal ultrasound, Urology, 1997