Body mass index a benigní hyperplazie prostaty: existuje souvislost?
Benigní hyperplazie prostaty

Body mass index a benigní hyperplazie prostaty: existuje souvislost?

Body Mass Index (BMI) je ukazatel vztahující se k hmotnosti a výšce a představuje dobrý způsob, jak posoudit, zda je hmotnost člověka ve zdravém poměru k jeho výšce. V současné době již víme, že BMI souvisí s různými biometrickými parametry i s životním stylem a že může tedy být číselným ukazatelem, který indikuje výskyt různých potíží. Souvislost mezi BMI a zdravotním stavem je již dlouho předmětem zkoumání různých vědeckých komunit: mezi mnoha spojitostmi, které vyplynuly z výsledků různých studií zaměřených na toto téma, se jedna z nejzajímavějších týká i prostaty. Některé studie naznačují souvislost mezi BMI a velikostí prostaty:  metaanalýza z roku 2011 publikovaná v časopise Prostate Cancer and Prostatic Disease, která zahrnovala 19 studií na toto téma, zdůraznila, že vysoký BMI je spojen s vyšším rizikem vzniku benigní hyperplazie prostaty. V novějším článku publikovaném v roce 2019 v časopise American Journal of Men's Health, se uvádí, že byla zjištěna „významná přímá souvislosti mezi BMI a rizikem zvětšení velikosti prostaty u pacientů s benigní hyperplazií prostaty.“

Studie publikovaná v roce 2021 v časopise BMJ Urology týmem vědců z University of Arizona hypotézu existence takové souvislosti rovněž potvrzuje a přidává informace týkající se genetiky. Autoři práce uvádějí, že pozorovali „pozitivní souvislost mezi BMI a velikostí prostaty“ a že tento jev souvisí rovněž s výskytem dvou genů, které se pravděpodobně podílí na obezitě, a sice alpha2-macroglobulinu (A2M) a transformujícího růstového faktoru beta-3 (TGFB3). Ze všech těchto studií tedy vyplývá, že čím je vyšší nadváha, tím vyšší je riziko rozvoje benigní hyperplazie prostaty.

„Naše zjištění“, vysvětluje pro Urology Times Joel T. Funk, jeden z autorů studie, „představují zajímavý pohled na lepší  pochopení příčin a genetických faktorů, které se podílejí na vzniku benigní hyperplazie prostaty”. Souvislost byla zjištěna analýzou údajů od 278 pacientů, kteří podstoupili operaci nezhoubné obstrukce prostaty z důvodu benigní hyperplazie prostaty v období od října 2012 do června 2018. Autoři uvádějí, že v současné době se na základě daných pravidel doporučuje léčit pacienty medikací a k operaci přejít pouze v případě progrese onemocnění. Ale stále není jasné, u kterých pacientů dochází k progresi a proč. Výsledky této práce tedy pomohou pochopit, do jaké míry se nepříznivý BMI a případná genetická predispozice k obezitě podílí na rozvoji benigní hyperplazie prostaty, a následně pak určit, kteří pacienti by mohli mít největší prospěch z medikamentózní léčby a kteří z léčby chirurgické.

V očekávání dalších výzkumů je však třeba mít na paměti, že nesprávný životní styl může mít vliv jak na zvýšení BMI, tak na vznik benigní hyperplazie prostaty: z tohoto důvodu je obzvláště důležité věnovat pozornost návykům, věnovat se pravidelné fyzické aktivitě, vyhýbat se kouření a alkoholu a dodržovat správnou a vyváženou stravu. I nadále je důležité postupovat velmi opatrně a nedělat drastické změny ve vašem jídelníčku, ale vždy se poradit s lékařem nebo výživovým poradcem, který v případě potřeby navrhne vhodnou dietu.

HFTHQ 21-22
Bibliografické odkazy

Investigators identify positive correlation between BMI and prostate volume. Available online

Li BH, Deng T, Huang Q, et al. Body Mass Index and Risk of Prostate Volume, International Prostate Symptom Score, Maximum Urinary Flow Rate, and Post-Void Residual in Benign Prostatic Hyperplasia Patients. Am J Mens Health. 2019;13(4)

Batai K, Phung M, Bell R, et al. Correlation between body mass index and prostate volume in benign prostatic hyperplasia patients undergoing holmium enucleation of the prostate surgery. BMC Urol. 2021;21(1):88

Wang S, Mao Q, Lin Y, et al. Body mass index and risk of BPH: a meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2012;15(3):265-72

Může se Vám rovněž líbit