Sexuální aktivita chrání mozek proti stárnutí

Dokonce i ve stáří může pravidelný sex chránit mozek před stárnutím a oddálit fyziologické zhoršování kognitivních schopností. Studie vytvořená vědeckými pracovníky Coventry University a Oxford University publikovaná v časopise Journals of Gerontology: Psychologické a společenské vědy analyzovaly vztah mezi sexuální aktivitou a kognitivními funkcemi. Studie sledovala 28 mužů a 45 žen ve věku 50 až 83 let. Účastníci byli vyzváni, aby vyplnili dotazník, jehož cílem bylo vytvořit odhad frekvence jejich sexuální aktivity během posledního roku a poskytnout informace o jejich životním stylu a zdraví.

Účastníci podstoupili také Addenbrookský kognitivní test III (nebo také Ace III), který je standardizovaným testem, jež měří různé kognitivní funkce, jako je koncentrace, paměť a průměrné jazykové a vizuálně-prostorové dovednosti starších lidí. Tato studie umožnila posoudit vztah mezi sexuální aktivitou a udržováním kognitivních schopností.

Aktivnější sexuální život znamenal vyšší výsledky testu Ace III. Účastníci, kteří uvedli, že mají častější sex, vykazovali vyšší jazykové a (spíše okrajově) vizuálně-prostorové schopnosti.

Vědecká pracovnice Univerzity Coventry Hayley Wright, která studii koordinovala, uvedla: „Existují hypotézy o možných fyzikálních nebo sociálních příčinách tohoto jevu a rádi bychom dále zkoumali biologické mechanismy, které tento vztah ovlivňují. Výzkum přináší nové kousky do této skládačky, které nám pomáhají lépe pochopit, proč toto propojení existuje, jaké jsou jeho mechanismy, a zda existuje mezi sexuálními aktivitami a kognitivními funkcemi ve vyšším věku vztah „příčina-účinek“.“

 

CZ-URO-11-2018

Doporučená literatura

  • Hayley Wright Rebecca A Jenks Nele Demeyere, Frequent Sexual Activity Predicts Specific Cognitive Abilities in Older Adults (Častá sexuální aktivita předpovídá zvláštní kognitivní schopnosti u starších lidí), časopis The Journals of Gerontology: Series B,
  • https://doi.org/10.1093/geronb/gbx065
arrow top