Pravidla přitažlivosti napsaná hormonem

Je to růžový vykřičník za výrazem „přitahuješ mě!“. Tým vědců z belgické Liège University a německé Saarland University objevil funkci kisspeptinu, který označili jako tzv. „líbací hormon“. Poté, co tento tým laboratorně studoval chování samic myší, objevil, že tato látka by mohla být odpovědná za přitahování opačného pohlaví a regulaci rozdílné sexuální dynamiky u studovaných zvířat. Naše práce pomáhá porozumět tomu, jak mozek dekóduje signály z vnějšího světa a překládá tyto environmentální tipy do chování. Tento výzkum byl publikován v časopise Nature Communications. Vědci zjistili, že feromony (druh látky, kterou jedinci živočišných druhů vysílají jako sociální signály dalším jedincům stejného druhu) vylučované samci myší aktivují u samic specifický svazek neuronů nazvaný „kisspeptinové neurony“. Látka vyprodukovaná genem Kiss-1 přenáší signál na jiné neurony, které uvolňují gonadotropiny (hormony stimulující gonády) a buňky, které stimulují spojovací tkáň. Ulrich Boehm, profesor klinické a experimentální farmakologie a toxikologie na Saarland University a spoluautor tohoto výzkumu vysvětlil: „Naše práce pomáhá porozumět tomu, jak mozek dekóduje signály vysílané vnějším světem a převádí tyto „environmentální tipy“ na chování. U několika zvířat se sexuální chování synchronizuje s ovulací, aby se maximalizovala pravděpodobnost početí. Až dosud jsme nevěděli, jak mozek propojuje ovulaci, přitažlivost a sex. Nyní chápeme, že jedna molekula, kisspeptin, řídí u myší všechny tyto aspekty prostřednictvím různých obvodů mozku, aby pracovaly paralelně.“

CZ-URO-11-2018

Doporučená literatura

  • Hellier, Brock, Candlish, Desroziers, Aoki, Mayer, Piet, Herbison, Colledge, Prévot, Boehm, e Bakker, Female sexual behavior in mice is controlled by kisspeptin neurons (Sexuální chování u samic myší je řízeno kisspeptinovými neurony),
  • časopis Nature Communications 9, článek číslo: 400 (2018), doi: 10.1038/s41467-017-02797-2, in https://www.nature.com/articles/s41467-017-02797-2
arrow top