Mileniálové přicházejí o panenství či panictví později než generace jejich rodičů

V moha oblastech dozrávají předčasně, ale pokud jde o sex, zdá se, že mileniálové za svými rodiči zaostávají. Přinejmenším ve Spojeném království, kde výzkumníci z University College v Londýně analyzovali návyky a chování dětí narozených v letech 1989 až 1990. Tato studie se nazývá Další kroky (Next Steps Project) a zahrnuje asi 16 tisíc lidí. Výsledky studie sexuality jsou zřejmé: analýza údajů provedená odborníkem na sociální výzkum Stevem McKayem na Lincoln University prokazuje, že jeden z osmi účastníků byl ve věku 26 let stále pannou či panicem. Rozdíly od předchozí generace jsou značné, protože před příchodem milénia pouze jeden z dvaceti mužů dosáhl věku 26 let bez jakékoli sexuální zkušenosti. Není jasné, jak k této změně došlo, ale někteří odborníci se domnívají, že to může souviset s neustále rostoucím šířením online pornografických videí a materiálů. Tento jev mohl v nové generaci způsobit „hypersexualizaci“ vyvolávající u mileniánů strach a nezájem o sexualitu, přinejmenším o sexualitu v reálném světě.

CZ-URO-11-2018

Doporučená literatura

  • Nicholas Hellen; No sex, please, we’re only 26: millennials cling to virginit (Žádný sex, prosím, je nám pouhých 26 let: mileniálové tíhnou k panenství/panictví); noviny The Sunday Times
  • https://www.thetimes.co.uk/article/no-sex-please-were-only-26-millennials-cling-to-virginity-t9gx03r6x
  • Studie Další kroky: https://nextstepsstudy.org.uk/next-steps-annual-update-2018/
arrow top