Meditace a její sexuální přínos

Ženy, které pravidelně meditují, mají lepší sexuální život. Tato skutečnost vyplynula ze studie University of British Columbia publikované na stránkách časopisu Journal of Sex & Marital Therapy. Tato práce zahrnovala 451 žen ve věku od 19 do 71 let, které byly kontaktovány na internetu prostřednictvím on-line průzkumu, který obsahoval otázky týkající se sexuality a zkušeností účastnic s meditací, jako je jóga. 193 z nich uvedlo, že s určitou pravidelností meditují. Ostatní účastnice však v této oblasti neměly žádné zkušenosti. Protnutí těchto výsledků s výsledky týkajícími se sexuální sféry měřenými pomocí indexu sexuální funkce žen (dotazník vytvořený pro účely měření sexuální funkce u žen) prokázalo přínosy meditace. Účastnice, které se běžně věnovaly meditaci, zaznamenaly vyšší skóre z hlediska sexuálního vzrušení, libida a frekvence a intenzity orgasmu. Stručně řečeno, pokud se ženy po určitou dobu věnují meditaci, aniž by vyvíjely jakékoli nadměrné úsilí, si tak mohou významně zlepšit sexuální život po fyzické i psychické stránce. Vědci se domnívají, že to je důležitý výsledek, zejména z terapeutického hlediska. Meditace může být cennou pomůckou pro ženy, které trpí sexuálními poruchami, a je prakticky bez vedlejších účinků.

CZ-URO-11-2018

Doporučená literatura

  • Iulia Dascalu ORCID Icon & Lori A. Brotto; Sexual Functioning in Experienced Meditators (Sexuální funkce u zkušených meditujících); časopis Journal of Sex & Marital Therapy Publikováno online: 12. února 2018 https://doi.org/10.1080/0092623X.2017.1405311
arrow top