„Muž v domácnosti“ je v sexuálním životě šťastnější

Společnost i zvyky se mění, zejména mezi mladými lidmi, u kterých zaznamenáváme přeměnu tradičních rolí manželů. Partneři se poprvé podílejí na plnění domácích povinností rovnějším dílem a také intenzivněji sdílejí společný každodenní život. A zdá se, že to má dopad také na jejich sexuální život.

Výzkum publikovaný v časopise Socius magazine týmem výzkumných pracovníku z Cornell University, University of Indianapolis a University of Utah, analyzoval změny v rozdělení domácích prací v amerických rodinách mezi 90. lety minulého století a počátkem roku 2000. Údaje používané výzkumnými pracovníky pocházejí ze dvou velkých průzkumů populace Spojených států.

Tyto průzkumy byly druhou vlnou národního průzkumu rodin a domácností, který byl uskutečněn v letech 1992 až 1994, a průzkumu manželství a vztahů, který byl uskutečněn v roce 2006.

 

V rámci průzkumu manželství a vztahů bylo analyzováno více než 1 095 osob a 10 005 v rámci národního průzkumu rodin a domácností. V obou průzkumech vědci porovnávali rozdělení domácích prací u těchto párů a výsledky propojili s údaji o štěstí a kvalitě sexuálního života dotazovaných párů. Všimli si významné změny mezi oběma obdobími.

V polovině devadesátých let minulého století bylo u partnerů pravděpodobnější, že se budou podílet na nakupování potravin a mytí nádobí. Tyto činnosti vykonávali manželé (28 %) i partneři (16 %). V roce 2006 se na nakupování potravin podílelo rovným dílem 30 % párů a na mytí nádobí 29 %. V polovině devadesátých let se na úklidu domácností podílelo rovnoměrně pouhých 12 % a na praní 9 %. V roce 2006 se o úklid domácností staralo 22 % manželů a pralo 21 %.

Autoři studie poukazují na to, že změna nespočívá pouze v každodenních návycích, ale že se větší podílení se na domácích pracích projevuje i v ložnici. V předchozích desetiletích byli muži, kteří uvedli, že mají největší uspokojení v sexuálních vztazích, ti, kteří se nezapojovali rovným dílem do domácích prací. Mezi lety 1990 a 2000 se situace změnila a muži začali projevovat větší sexuální spokojenost, když se rovnoprávně podíleli na každodenních činnostech, zejména na nákupu potravin, což je aktivita spojená s větší spokojeností mužů (včetně sexuální).

CZ-URO-11-2018

Doporučená literatura

  • V čí prospěch se vývoj ustálil? Změna v rozdělení konkrétních domácích prací a jejich dopad na páry se středně vysokými a nízkými příjmy, Sociologický výzkum pro dynamický svět, 6 duben 2018; publikováno: 1. ledna 2018
  • https://doi.org/10.1177/2378023118765867
arrow top